ဇာတာ တစ္ေစာင္ကို စစ္ေဆး ေတာ့မည္ ဆိုပါက

ဇာတာ တစ္ေစာင္ကို စစ္ေဆး ေတာ့မည္ ဆိုပါက -ပထမဦးစြာ အေရးၾကီးဆံုး လုပ္ရမည့္ အလုပ္မွာ- ဇာတာ႐ွင္၏ ေမြးခ်ိန္ မွန္ကန္မွဳကို စစ္ေဆးရန္ ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို. ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေ႐ွးယခင္ ေ၀ဒ ပညာရပ္မ်ား ထြန္းကားစဥ္ ကာလ မ်ားက- ကေလးငယ္ တစ္ေယာက္ ေမြးဖြား လာပါလွ်င္ – မိဘ ျဖစ္သူတို.သည္ ကေလး ေမြးဖြားသည့္ အခ်ိန္ကို (ေတာရပ္ ေဒသမ်ားတြင္- ေန အျမင့္ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ျမိဳ.ၾကီး ျပၾကီးမ်ားတြင္၊ ဗဟိုရ္ စည္သံ၊ သို.မဟုတ္၊ အရိပ္ ေျခဖ၀ါး အေရအတြက္ ျဖင့္လည္းေကာင္း၊) ရက္ခ်ဳပ္မွတ္တမ္း ေလး ေရးမွတ္ ျပီးေနာက္ မိမိေနထိုင္ရာ ေက်း႐ြာမွ- နကၡတ္ပညာ တတ္ကၽြမ္းသူ တို.ထံ သြားေရာက္၍ ထန္းဖူး ဇာတာေလးမ်ား ဖြဲ.ထားတတ္ေလ့ ႐ိွခဲ့သည္။ သို.ေသာ္လည္း- ဇာတာ ဖြဲ.ျခင္း သည္ ထိုေခတ္ အခါက- သူရိယ သိဒၶႏၲ ေခၚ လက္႐ိုးေဗဒင္ က်မ္းကို တတ္ထားရန္ လိုျခင္း၊ သို.မဟုတ္ သံဒိဌ ျပကၡဒိန္ ေခၚ ျဂိဳဟ္သြား ျပကၡဒိန္မ်ား ႐ိွရန္ လိုျခင္း၊ အကယ္၍ ဇာတာဖြဲ. ထားပါက လည္း- ဇာတာဖတ္တတ္သူ ႐ွားပါးျခင္း၊ ေနာင္ေသာ အခါတြင္ ေမြးခ်ိန္ မလိုေသာ မဟာဘုတ္၊ သက္ေရာက္ ဆိုေသာ နည္းမ်ား ေပၚေပါက္ လာျခင္း တို.ေၾကာင့္ ေနာက္ပိုင္း ျမန္မာတို.သည္ ဇာတာဖြဲ. ရန္ အသာထား၊ ေမြးခ်ိန္ကိုပင္ မွတ္သား ရေကာင္း မွန္း မသိၾကေတာ့ပါ။

အင္မတန္ ႏွေျမာစရာ ေကာင္းလွေသာ ျဖစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ေန.တည္းတြင္ ေဆး႐ံု တစ္ခုတည္း တြင္ ကေလးငယ္ မည္ေ႐ြ. မည္မွ် ေမြးဖြား ေနပါသနည္း။ တႏိုင္ငံလံုးတြင္- တစ္ေန.တည္း တြင္ ကေလးငယ္ မည္မွ် ေမြးေနပါသနည္း။ ဆိုပါစို.-တစ္ရက္တည္းတြင္ ေမြးဖြား ေသာ ရာဇဘြား -ကေလးငယ္ တို. အေနျဖင့္ ကံၾကမၼာျခင္း၊ စိတ္ဓါတ္ျခင္း၊ စ႐ိုက္ျခင္း တူၾကပါသလား၊

တစ္ေန.တည္း၊ ၅-မိနစ္ခန္.သာ ျခားလွ်က္ ေမြးဖြားလာေသာ အမႊာ ညီ၊အကို၊ ေမာင္၊ႏွမ တို.ပင္ လွ်င္၊ စ႐ိုက္ျခင္း၊ စိတ္ဓါတ္ျခင္း ကြာျခား သည္ သာမက- ၄င္းတို.၏ ဘ၀တြင္ လုပ္ကိုင္ စားေသာက္ ရေသာ လုပ္ငန္း၊ ၾကီးပြားခ်မ္းသာမွဳ အေနအထား၊ စသည္ျဖင့္ ကြာျခား ေနၾက ပါလွ်င္- ထိုထက္မက- တစ္ရက္တည္း၊ နာရီျခား၊ ျမိဳ.႐ြာ ျခားျပီး ေမြးဖြားလာ သူတို. ကြာျခားမွဳကို ေျပာဘြယ္ မ႐ိွေတာ့ပါ။

ထိုအခါ- စဥ္းစားတတ္ေသာ သူအခ်ိဳ.အေနျဖင့္ – ေဗဒင္ပညာကို အယံုအၾကည္ မ႐ိွေတာ့ပါ။

ေနာက္ဆက္တြဲ အေနျဖင့္- မိနစ္၊စကၠန္. အထိပင္ တိက် ရန္လိုေသာ နကၡတ္ပညာကိုပါ တစ္ပါတည္း အထင္ေသး လိုက္ ၾကပါေတာ့သည္။ ထို.ေၾကာင့္ ေ႐ွးပညာ႐ွင္ၾကီးမ်ား ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေ႐ွာက္ခဲ့ေသာ ပညာရပ္သည္ မိမိေၾကာင့္ အျခားသူ တို. အထင္မေသး ေစရန္အတြက္ ထိုပညာ႐ွင္ကို ေလ့လာသူ အားလံုးတြင္ တာ၀န္ ႐ိွပါသည္။

MOTAA သည္ ျမန္မာ တို.အေနျဖင့္ မိမိတို.တြင္ ယခင္က ႐ိွခဲ့ဘူးေသာ အဆင့္ျမင့္ နကၡတၱ ပညာကို၊ မိမိတို. လက္တြင္း ျပန္လည္ ေရာက္႐ိွ တန္ဘိုး ထားတတ္လာ ေအာင္ အသိဥာဏ္ ေပးလိုသည့္ စနစ္ျဖစ္ပါသည္။

ဒီလိုေလးျပန္ေျပာခဲ႔ပါတယ္

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s