အနက္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား

* Avast – Avast – အခမဲ့ ဗိုင္းရပ္စ္ ကာကြယ္ေရး ေဆာ့ဗ္၀ဲတခု ျဖစ္တယ္။

* Basic Input/Output System (BIOS) – ကြန္ပ်ဴတာ တလုံးရဲ႕ပထမဆံုးနဲ႔ အတြင္းပုိင္း အက်ဆံုး ေဆာ့ဗ္ဝဲ အဆင့္ ျဖစ္တယ္။ BIOS က ကြန္ပ်ဴတာ စဖြင့္ခ်ိန္မွာ ေတာင္းလာတဲ့ စကားဝွက္တခု အပါအဝင္ ကြန္ပ်ဴတာ စက္ပိုင္းဆိုင္ရာ အဆင့္ျမင့္ ဦးစားေပးခ်က္ အေတာ္မ်ားမ်ားကို သတ္မွတ္ေပးတယ္။
* Blacklist – တားဆီး ပိတ္ပင္ခံရတဲ့ အတြက္ ဖြင့္လုိ႔ မရေအာင္ ပိတ္ဆို႔ခံရတဲ့ ကြန္ရက္ စာမ်က္နွာေတြနဲ႔ အျခား အင္တာနက္ ဝန္ေဆာင္မႈေတြ ပါဝင္တဲ့ စာရင္းတခု ျဖစ္တယ္။
* Bluetooth – အတည္သတ္မွတ္ထားတဲ့ လက္ကုိင္ဖုန္းေတြထဲက ေဒတာေတြကုိ အနီးကပ္ အကြာအေ၀းကေန လႊဲေျပာင္းေပးႏုိင္တဲ့ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ၾကိဳးမဲ့ ဆက္သြယ္မႈတခု ျဖစ္တယ္။ Bluetooth ဟာ လႈိင္းတုိ ေရဒီယုိ ထုတ္လႊင့္တဲ့ စနစ္ကို အသုံးျပဳထားတယ္။
* Booting – ကြန္ပ်ဴတာကို စတင္ဖြင့္လိုက္တဲ့ လုပ္ေဆာင္မႈ ျဖစ္တယ္။
* CCleaner – လတ္တေလာ သံုးစြဲခဲ့တဲ့ ပရိုဂရမ္ေတြနဲ႔ Windows operating system ရဲ႕ hard drive ထဲမွာ ခ်န္ထားခဲ့တဲ့ ယာယီဖိုင္ေတြအပါအဝင္ အထိခိုက္မခံတဲ့ သဲလြန္စေတြကို ရွင္းလင္းဖယ္ရွားေပးတဲ့ အခမဲ့ ကိရိယာတခု ျဖစ္တယ္။
* CD Burner – CD အလြတ္ေတြထဲမွာ ေဒတာ ေရးကူးေပးႏိုင္တဲ့ ကြန္ပ်ဴတာ CD-ROM drive တခု ျဖစ္တယ္။ DVD ေရးကူးကိရိယာေတြက DVD အလြတ္ထဲကို ေရးကူးေပးႏိုင္တယ္။ CD-RW နဲ႔ DVD-RW drives ေတြက သတင္း အခ်က္အလက္ေတြကို အဲဒီ CD-RW (သို႔) DVD-RW ဓါတ္ျပား အေပၚမွာ တႀကိမ္မက ပယ္ဖ်က္ျပီး၊ ျပန္ေရးကူးေပးႏိုင္တယ္။
* Circumvention – ပိတ္ဆို႔ခံရတဲ့ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေတြနဲ႔ တျခား အင္တာနက္ ဝန္ေဆာင္မႈေတြကို ဖတ္႐ႈလုိ႔ ရေအာင္ အင္တာနက္ စစ္ထုတ္ကိရိယာေတြကို ပတ္ေရွာင္ေပးတဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ျဖစ္တယ္။
* Clam Win – ဝင္းဒိုးအတြက္ ျပဳလုပ္ထားတဲ့ FOSS ဗိုင္းရပ္စ္ ကာကြယ္ေရး ပရိုဂရမ္တခု ျဖစ္တယ္။
* Cobian Backup – Backup လုပ္ေပးတဲ့ FOSS ကိရိယာတခု ျဖစ္တယ္။ အခု ေနာက္ဆံုးထုတ္ Cobian ဗားရွင္းဟာ ကုဒ္ပိတ္ထားတဲ့ အခမဲ့ ေဆာ့ဗ္ဝဲျဖစ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဗားရွင္းေတြကေတာ့ FOSS ဗားရွင္းအေနနဲ႔ ထုတ္ေဝခဲ့တယ္။
* Comodo Firewall – အခမဲ့ firewall ကိရိယာတခု ျဖစ္တယ္။
* Cookie – သီးျခား ကြန္ရက္ စာမ်က္နွာတခုခုရဲ႕ အခ်က္အလက္ကို သိမ္းထားဖုိ႔ (သို႔) သင္ ဘယ္သူ ဘယ္ဝါ ျဖစ္တယ္ ဆိုတာ ခြဲျခားႏိုင္ဖို႔ သင့္ရဲ့ browser က ကြန္ပ်ဴတာထဲမွာ သိမ္းဆည္းထားတဲ့ ဖိုင္ငယ္ေလး တခု ျဖစ္တယ္။
* Digital signature – သီးျခားဖိုင္ (သို႔) သတင္းတို တခုခုကို ေပးပို႔တဲ့သူ အစစ္အမွန္ ျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသျပတဲ့ စာဝွက္စနစ္သံုးတဲံ နည္းလမ္းတမ်ိဳး ျဖစ္တယ္။
* Domain name – ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာ (သို႔) အင္တာနက္ ဝန္ေဆာင္မႈ တခုခုကုိ စာနဲ႔ ေရးသားရတဲ့ လိပ္စာ ျဖစ္တယ္။ ဥပမာ အားျဖင့္ security.ngoinabox.org

* Encryption – စကားဝွက္ တခု (သို႔) စာဝွက္စနစ္သံုး ေသာ့တခုခု ရွိထားတဲ့ ပုဂၢဳိလကသာ စာဝွက္ေဖာ္ႏိုင္၊ ဖတ္ရႈႏိုင္ေအာင္ ပါးနပ္တဲ့ သခ်ၤာနည္းကုိ အသံုးျပဳၿပီး အခ်က္အလက္ကို စာဝွက္တဲ့နည္း (သို႔) ေမႊေနွာက္တဲ့နည္း တမ်ိဳး ျဖစ္တယ္။
* Enigmail – စာဝွက္ထားၿပီး ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းနဲ႔ လက္မွတ္ ေရးထိုးထားတဲ့ အီးေမးလ္ကို ေပးပို႔ႏိုင္၊ လက္ခံေစႏိုင္တဲ့ Thunderbird အီးေမးလ္ ပ႐ိုဂရမ္ရဲ့ add-on တခု ျဖစ္တယ္။
* Eraser – သင့္ရဲ့ ကြန္ပ်ဴတာထဲက (သို႔) ျဖဳတ္တပ္လို႔ ရတဲ့ သိမ္းဆည္းေရး ကိရိယာထဲက သတင္း အခ်က္အလက္ကို လုံလံုျခဳံျခံဳ အျမဲတမ္း ပယ္ဖ်က္ေပးတဲ့ ကိရိယာတခု ျဖစ္တယ္။
* Firefox – Microsoft Internet Explorer နဲ႔ အၿပိဳင္ ေရပမ္းစားေနတဲ့ FOSS Web browser တခု ျဖစ္တယ္။
* Firewall – ႐ံုးတြင္းမွာ ရွိတဲ့ ကြန္ရက္ေတြနဲ႔ အင္တာနက္ကတဆင့္ စိတ္မခ်ရတဲ့ ဆက္သြယ္မႈလိုင္းေတြ အၾကားမွာ သင့္ကြန္ပ်ဴတာကို အကာအကြယ္ ေပးတဲ့ ကိရိယာတခု ျဖစ္တယ္။

* Free and Open Source Software (FOSS) – Free and Open Source Software (FOSS) – ဒီေဆာ့ဗ္ဝဲ အုပ္စုကို အခမဲ့ ရရွိႏိုင္ျပီး တဦးတေယာက္က အတားအဆီး မရွိပဲ စမ္းသပ္ႏုိင္၊ ေဝမွ်ႏုိင္ (သို႔) ျပင္ဆင္ႏုိင္တဲ့ ေဆာ့ဗ္၀ဲ အမ်ိဳးအစားျဖစ္တယ္။

* Freeware – အခမဲ့ ေဆာ့ဗ္ဝဲေတြထဲမွာ ပါဝင္ေပမဲ့ ၄င္းကို ဖန္တီးေရးဆြဲတဲ့ ေနရာမွာ အသံုးျပဳတဲ့ အရင္းအျမစ္ကုဒ္ကို တရားဝင္ ၾကည့္ရႈခြင့္မေပးတဲ့ (သို႔) နည္းပညာဆိုင္ရာ အကန္႔အသတ္ေတြ ရွိတဲ့ ေဆာ့ဗ္ဝဲ အမ်ိဳးအစား ျဖစ္တယ္။
* GNU/Linux – Microsoft Windows နဲ႔အၿပိဳင္ ထုတ္လုပ္ထားတဲ့ FOSS operating system တမ်ိဳး ျဖစ္တယ္။
* Global Positioning System (GPS) – အာကာသမွာ အေျခစုိက္ျပီး တကမၻာလုံးကုိ လွည့္ပတ္ သြားလာေနတဲ့ ျဂိဳဟ္တု စနစ္ တခုျဖစ္ျပီး၊ ကမၻာ့ ရာသီဥတုအပါအ၀င္၊ ကမၻာတ၀ွမ္းမွာ ရွိတဲ့ အရာ၀တၳဳ၊ ကမၻာ့အျပင္ပက အဆီးအတားမဲ့ ေကာင္းကင္ ျမင္ကြင္း အစရွိတဲ့ အရာေတြနဲ႔ ပါတ္သက္တဲ့ တည္ေနရာ၊ အခ်ိန္ သတင္း အခ်က္အလက္ေတြကုိ ပံ့ပုိးေပးတယ္။
* Hacker – ဒီေနရာမွာ အထိခိုက္မခံတဲ့ အခ်က္အလက္ (သို႔) ကြန္ပ်ဴတာကို အေဝးကေန ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနတဲ့ အႏၱရာယ္ရွိ ကြန္ပ်ဴတာ ရာဇဝတ္သား တဦးတေယာက္ကို ဆိုလိုတယ္။

* Internet Protocol address (IP address) ကြန္ပ်ဴတာကို အင္တာနက္နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္တဲ့အခါ သတ္မွတ္ေပးရတဲ့ သီးျခား IP လိပ္စာတခု ျဖစ္တယ္။

* Internet Service Provider (ISP) – အင္တာနက္ စတင္ ခ်ိတ္ဆက္ရာမွာ ၀န္ေဆာင္မႈေပးတဲ့ ကုမၸဏီ (သို႔) အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္တယ္။ ႏိုင္ငံ အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ရွိတဲ့ အစိုးရေတြဟာ သူတုိ႔ ႏိုင္ငံအတြင္းမွာ တည္ေထာင္ ထားတဲ့ ISP ေတြကတဆင့္ ပိတ္ဆုိ႔ေရး၊ ေစာင့္ၾကည့္ေရး ကိရိယာေတြကို အသံုးျပဳၿပီး အင္တာနက္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေနၾကတယ္။

* Infrared Data Association (IrDA) – အနီေအာက္ ေရာင္စဥ္ အလင္းတန္းကုိ အသုံးျပဳျပီး ေဒတာေတြကုိ အနီးကပ္ လႊဲေျပာင္းေပးႏုိင္တဲ့ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ၾကိဳးမဲ့ ဆက္သြယ္မႈတခု ျဖစ္တယ္။ ေခတ္သစ္ ကိရိယာေတြမွာ IrDA ေနရာကုိ Bluetooth က အစားထုိး ေနရာယူလာတယ္။
* Java Applications (Applets) – Operating Systems အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ အသုံးျပဳလုပ္ ရတဲ့ ပရုိဂရမ္ငယ္ေလးေတြ ျဖစ္တယ္။ သူတုိ႔ကုိ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေတြရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကုိ တုိးတက္ ေကာင္းမြန္ေစဖုိ႔ အသုံးျပဳေလ့ ရွိၾကတယ္။
* Keylogger – ကြန္ပ်ဴတာ ကီးဘုတ္ေပၚမွာ ရိုက္နွိပ္ခဲ့သမွ် ကီးေတြကို မွတ္သားျပီး အဲဒီ အခ်က္အလက္ေတြကို တဖက္က လူဆီ ေပးပို႔ေပးတဲ့ ေထာက္လွမ္းေရး ေဆာ့ဗ္ဝဲ တမ်ိဳး ျဖစ္တယ္။ Keylogger ေတြကို အီးေမးလ္နဲ႔ အျခား စကားဝွက္ေတြ ခိုးယူရာမွာ အသံုးျပဳေလ့ ရွိတယ္။
* KeePass – အခမဲ့ျဖစ္ၿပီး လံုျခံဳမႈရွိတဲ့ စကားဝွက္ ေဒတာေဘ့စ္ တခု ျဖစ္တယ္။/li>

* LiveCD – ကြန္ပ်ဴတာထဲမွာ တျခား operating system ကို ယာယီ လည္ပတ္ေစႏိုင္တဲ့ CD တခ်ပ္ ျဖစ္တယ္။

* Malware – viruses, spyware, Trojans ေတြနဲ႔ တျခား အလားတူ အႏၱရာယ္ရွိတဲ့ ေဆာ့ဗ္ဝဲ အားလံုးကို ျခံဳငံုတဲ့ အေထြေထြ ေဝၚဟာရတရပ္ ျဖစ္တယ္။
* Mnemonic device – ႐ႈပ္ေထြးတဲ့ စကားဝွက္ေတြကို မွတ္မိႏိုင္ေအာင္ ကူညီေပးတဲ့ ႐ုိး႐ုိး လွည့္ကြက္ တမ်ိဳး ျဖစ္တယ္။
* NoScript – သိကၽြမ္းမထားတဲ့ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွွာေတြေပၚမွာ ကပ္ပါလာႏိုင္တဲ့ အႏၱရာယ္ရွိ ပရိုဂရမ္ေတြရဲ႕ ရန္ကေန အကာအကြယ္ ေပးႏိုင္တဲ့ Firefox browser ရဲ့ လံုျခံဳေရး add-on တခု ျဖစ္တယ္။
* Off the Record (OTR) – Pidgin လုိ႔ ေခၚတဲ့ လက္ငင္း စာတိုေပးပို႔ေရး ပ႐ိုဂရမ္အတြက္ ထုတ္လုပ္ထားတဲ့ စာဝွက္စနစ္ plugin တခု ျဖစ္တယ္။
* Peacefire – ဒီအခမဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈကုိ မွတ္ပံုတင္ထားတဲ့ လူတိုင္းက အင္တာနက္ စီစစ္ျဖတ္ေတာက္မႈကို ေက်ာ္လႊားရာမွာ အသံုးျပဳတဲ့ ေရွာင္တိမ္းေရး proxy ေတြ ပါရွိတဲ့ ေနာက္ဆံုးထြက္ ဝန္ေဆာင္မႈ စာရင္းတခုကို အီးေမးလ္နဲ႔ လစဥ္ အခမဲ့ ရရွိၾကတယ္။
* Physical threat – ဒီေနရာမွာ၊ ကြန္ပ်ဴတာ စက္ပစၥည္းေတြကို တျခား သူေတြက ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ရယူမႈ (သို႔) ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အႏၱရာယ္ေတြ ျဖစ္တဲ့ က်ဳိးပဲ့ ပ်က္စီးမႈ၊ မေတာ္တဆမႈေတြ (သို႔) သဘာဝ ေဘးအႏၱရာယ္ေတြေၾကာင့္ အထိခိုက္မခံတဲ့ သတင္း အခ်က္အလက္ အေပၚ က်ေရာက္ႏိုင္တဲ့ အႏၱရာယ္ တခုခုကို ဆိုလိုပါတယ္။
* Pidgin – Off the Record (OTR) လို႔ ေခၚတဲ့ စာဝွက္စနစ္ပါ plugin တခုကို အသံုးျပဳတဲ့ FOSS စာတိုေပးပို႔ေရး ကိရိယာ တခု ျဖစ္တယ္။
* Proxy -အင္တာနက္ စိစစ္ျဖတ္ေတာက္မႈကို ေက်ာ္လႊားရာမွာ အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီး အင္တာနက္ ဆက္သြယ္ေရး တခ်ိဳ႕ (သို႔) အားလံုးကို လမ္းဖြင့္ေပးတဲ့ ၾကားခံ ဝန္ေဆာင္မႈ တခု ျဖစ္တယ္။ proxy တခုကုိ လူအမ်ားက အသံုးျပဳႏိုင္တယ္၊ (သို႔) အဲဒါကို အသံုးျပဳႏုိင္ဖို႔ သံုးစြဲသူအမည္နဲ႔ စကားဝွက္တခု ရွိထားဖို႔ လိုအပ္တယ္။ တခ်ိဳ႕ proxy ေတြသာ လံုျခံဳမႈ ရွိၾကတယ္။ ဆိုလိုတာက proxy ကို ျဖတ္ၿပီး သင့္ရဲ႕ ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ အင္တာနက္ ဝန္ေဆာင္မႈေတြ အၾကား ဆက္သြယ္ေပးတဲ့ သတင္း အခ်က္အလက္ေတြရဲ႕ လံုၿခံဳေရးကို အကာအကြယ္ ေပးတဲ့ စာဝွက္စနစ္ကို အသံုးျပဳၾကတယ္။

* Proprietary software – အရင္းအျမစ္ ေဆာ့ဗ္ဝဲ (FOSS) နဲ႔ ဆန္႔က်င္ဖက္ ျဖစ္တယ္။ ဒီလုပ္ငန္းသံုး ကိရိယာေတြကုိ အမ်ားအားျဖင့္ အခေၾကးေငြ ေပးျပီး ၀ယ္ယူရတယ္။ ဒါေပမဲ့ လိုင္စင္ လုိအပ္ခ်က္ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြနဲ႔ အခမဲ့ ေဆာ့ဗ္ဝဲ အျဖစ္လည္း ရယူ အသုံးျပဳႏိုင္တယ္။
* RiseUp – Webmail ကတဆင့္ ျဖစ္ေစ (သို႔) Mozilla Thunderbird လို အီးေမးလ္ client တခုမွ ျဖစ္ေစ လုံလံုျခဳံျခံဳ အသံုးျပဳႏိုင္ေအာင္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူေတြက တည္ေဆာက္ထားတဲ့ အီးေမးလ္ ဝန္ေဆာင္မႈတခု ျဖစ္တယ္။
* Router – ကြန္ရက္ ခ်ိတ္ဆက္မႈ ကိရိယာ အစိတ္အပိုင္း တခု ျဖစ္ၿပီး အဲဒီကတဆင့္ ကြန္ပ်ဴတာေတြက ႐ံုးတြင္း ကြန္ရက္ေတြမွာ အခ်ိတ္အဆက္ လုပ္တာ၊ ႐ံုးတြင္း ကြန္ရက္အမ်ိဳးမ်ိဳးကေန ျပင္ပ အင္တာနက္ ခ်ိတ္ဆက္တာေတြ လုပ္ေဆာင္ေပးတယ္။ Switch ေတြ၊ gateway ေတြနဲ႔ hubေတြဟာ အလားတူ လုပ္ငန္းေတြကို ေဆာင္ရြက္ေပးၿပီး၊ ႀကိဳးမဲ့ထုတ္လႊင့္ခ်က္ေတြကုိ အသံုးျပဳႏိုင္ေအာင္ စႏွစ္တက် တပ္ဆင္ထားတဲ့ ကြန္ပ်ဴတာေတြက အလားတူ လုပ္ေဆာင္ေပးတယ္။
* Secure password database – ပင္မ စကားဝွက္ တခုထဲကိုပဲ အသံုးျပဳၿပီး စကားဝွက္ေတြကို သုိေလွာင္ သိမ္းဆည္းေပးႏိုင္တဲ့ ကိရိယာတခု ျဖစ္တယ္။

* Secure Sockets Layer (SSL) – ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာတခ်ဳိ႕ အပါအဝင္၊ ၾကည့္႐ႈေနတဲ့ အင္တာနက္ ဝန္ေဆာင္မႈေတြ အၾကားမွာ လံုျခံဳမႈ ရွိေစၿပီး၊ စာဝွက္ထားျပီး လုံျခဳံမႈ ရွိတဲ့ ဆက္သြယ္မႈလိုင္း တခု အျဖစ္ ထိန္းေက်ာင္းေပးတဲ့ နည္းပညာ ျဖစ္တယ္။ ကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာ တခုကို SSL ကတဆင့္ ဆက္သြယ္တဲ့အခါ ကြန္ရက္ လိပ္စာဟာ HTTP အစား HTTPS နဲ႔ စတင္ေနမွာ ျဖစ္တယ္။။
* Security certificate – ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေတြနဲ႔ အျခား အင္တာနက္ ဝန္ေဆာင္မႈေတြကို လံုျခံဳမႈ ရွိေစဖို႔ စာဝွက္စနစ္ကို အသံုးျပဳၿပီး ပုဂၢဳိလ္ တဦးတေယာက္ ဆုိသူဟာ တကယ္ပဲ စစ္မွန္ေၾကာင္း သက္ေသျပေပးတဲ့ နည္းစနစ္ တမ်ဳိး ျဖစ္တယ္။ လံုျခံဳေရး လက္မွတ္တခုကို သင့္ရဲ့ browser က စစ္မွန္ေၾကာင္း အတည္ျပဳေပးႏုိင္ဖို႔ စိတ္ခ်ရတဲ့ အဖြဲ႕အစည္း တခုခုဆီမွာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ လက္မွတ္တခု အတြက္ ဝန္ေဆာင္ခကို ေပးေဆာင္ရမွာ ျဖစ္တယ္။ အဖိုးအခ ေပးေဆာင္ရတဲ့အတြက္ တခ်ိဳ႕ စီမံခန္႔ခြဲသူေတြက ေငြေၾကးေပးေဆာင္ဖို႔ စိတ္မဝင္စားၾကဘူး။ ဒါေပမဲ့ အခါအားေလ်ာ္စြာ စစ္မွန္တဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈတခုခုကို သြားေရာက္ၾကည့္ရႈတဲ့အခါမွာေတာင္ လံုျခံဳေရး လက္မွတ္ ခ်ိဳ႕ယြင္းေနတာမ်ိဳး ေတြ႕ရႏုိင္တယ္။
* Security policy – သင့္ အဖြဲ႕အစည္းဟာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးကေန ကိုယ့္ဟာကုိယ္ ကာကြယ္ႏိုင္ဖို႔ ေရးသားျပဳစုထားတဲ့ စာရြက္စာတမ္းတခု ျဖစ္ပါတယ္၊ အဲဒီအထဲမွာ လုံျခဳံေရး ဆုိင္ရာ အမႈကိစၥေတြ ျဖစ္ပ်က္လာတဲ့ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္တဲ့ အခ်က္ေတြ ပါရွိတဲ့ စာရင္းတခု ပါ၀င္တယ္။
* Security cable – လံုျခံဳေရးအရ ေသာ့ခတ္ႏိုင္တဲ့ ေကဘယ္ႀကိဳးတခု ျဖစ္ၿပီး ခရီးေဆာင္ ကြန္ပ်ဴတာ (သို႔) အျခား စက္ပစၥည္း အစိတ္အပိုင္းေတြကို ျပင္ပ hard drive ေတြ၊ အခ်ိဳ႕ စားပြဲတင္ ကြန္ပ်ဴတာေတြနဲ႔တကြ စက္ပစၥည္းေတြကုိ ယူေဆာင္သြားလုိ႔ မရေအာင္ နံရံတခုခု (သို႔) စားပြဲတခုခုမွာ လုံလံုျခဳံျခံဳ တြဲခတ္ထားႏိုင္တယ္။
* Server – အၿမဲတမ္း ဖြင့္ထားတဲ့ ကြန္ပ်ဴတာ ျဖစ္ၿပီး ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာ တခုကို ထိန္းသိမ္းတာ (သို႔) တျခား ကြန္ပ်ဴတာေတြဆီ အီးေမးလ္ ေပးပို႔တာ (သို႔) အီးေမးလ္ လက္ခံတာ စတဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈေတြကုိ ပံ့ပိုးေပးဖို႔ အင္တာနက္နဲ႔ အျမဲ ခ်ိတ္ဆက္ထားတယ္။
* SIM card – ေသးငယ္ၿပီး သီးျခား လက္ကိုင္ဖုန္း ကုမၸဏီက ေပးတဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈကို သုံးစြဲႏိုင္ဖို႔ လက္ကိုင္ဖုန္း တလံုးထဲမွာ ထည့္သြင္းအသုံးျပဳႏိုင္တဲ့ ျဖဳတ္တပ္လို႔ ရတဲ့ ကဒ္ေလးတခု ျဖစ္တယ္။ SIM ကဒ္ေတြဟာ ဖုန္းနံပါတ္ေတြ၊ သတင္းတို ေပးပို႔ခ်က္ေတြကိုလည္း သိမ္းဆည္းထားႏိုင္တယ္။
* Skype – အခမဲ့ Voice over IP (VoIP) ကိရိယာတခု ျဖစ္ၿပီး တျခား Skype ကုိ အသံုးျပဳတဲ့သူေတြနဲ႔ အခမဲ့ စကားေျပာႏိုင္တယ္၊ တယ္လီဖုန္းေတြကိုလည္း အခေၾကးေငြ ေပးျပီး စကားေျပာဆိုႏိုင္တယ္။ Skype ကို စီမံ ထိန္းသိမ္းတဲ့ ကုမၸဏီရဲ႕ ေၾကာ္ျငာခ်က္အရ တျခား Skype အသံုးျပဳသူေတြရဲ႕ စကားေျပာဆိုခ်က္ေတြကို စာဝွက္ (encrypt) ထားေပးတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ၄င္းဟာ ကုဒ္ပိတ္ထားတဲ့ ကိရိယာ တခု ျဖစ္တဲ့ အတြက္ ဒီအဆို မွန္ မမွန္ကိုေတာ့ သက္ေသ မျပႏိုင္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ အမ်ားစုကေတာ့ ဒီအဆို မွန္ကန္ႏုိင္တယ္လို႔ ဆိုၾကတယ္။ Skype မွာလည္း စာတို ေပးပို႔မႈကို ပံ့ပိုးထားတယ္။
* Source code – ကြန္ပ်ဴတာ ပရိုဂရမ္ ေရးဆြဲသူေတြက ေရးသားထားျပီး၊ ေဆာ့ဗ္ဝဲကို အလုပ္လုပ္ေစတဲ့ ပင္မကုဒ္ ျဖစ္တယ္။ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ကိရိယာ တခုခုရဲ႕ ပင္မ (source) ကုဒ္က ၄င္းရဲ့ အလုပ္လုပ္ပံုေတြနဲ႔ လံုျခံဳမႈရွိ မရွိ (သို႔) အႏၱရာယ္ရွိ မရွိ စတာေတြကို ေဖာ္ျပေပးတယ္။
* Spybot – ကြန္ပ်ဴတာကို ေထာက္လွမ္းေနတဲ့ ေဆာ့ဗ္ဝဲ spyware ေတြကို စကင္ဖတ္ စစ္ေဆးတာ၊ ဖယ္ရွားတာ၊ ကာကြယ္တာေတြ လုပ္ေပးတဲ့ အခမဲ့တဲ့ anti-malware ကိရိယာတခု ျဖစ္တယ္။
* Steganography – အထိခိုက္မခံတဲ့ သတင္း အခ်က္အလက္ကုိ မလိုအပ္ပဲ အာ႐ုံစူးစိုက္မႈ မခံရေအာင္ တျခား အေယာင္ေဆာင္ၿပီး ပံုဖ်က္ေပးတဲ့ နည္းတခုခုကို ဆိုလိုတယ္။
* Swap file – ကြန္ပ်ဴတာထဲမွာ စြမ္းေဆာင္ရည္ တိုးျမွင့္ေပးဖို႔ အခါအားေလ်ာ္စြာ သိမ္းဆည္းထားတဲ့၊ အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္ေတြလည္း ပါ၀င္ႏိုင္တဲ့ ဖိုင္တခု ျဖစ္တယ္။
* Thunderbird – Enigmail စာဝွက္စနစ္ ျဖည့္စြက္ ေဆာ့ဗ္ဝဲ အပါအဝင္ လံုျခံဳေရး အဂၤါရပ္ေတြ အေတာ္မ်ားမ်ား ပါရွိတဲ့ FOSS အီးေမးလ္ ပ႐ိုဂရမ္တခု ျဖစ္တယ္။
* Tor – အင္တာနက္ စီစစ္ျဖတ္ေတာက္မႈကို ပတ္ေရွာင္ႏိုင္ၿပီး ၾကည့္႐ႈေနတဲ့ ကြန္ရက္ စာမ်က္နွာေတြနဲ႔ အင္တာနက္ ဝန္ေဆာင္မႈေတြကို အင္တာနက္လုိင္းကေန သင့္ကို ေစာင့္ၾကည့္ေနႏိုင္တဲ့ တစံုတေယာက္ကို သင္ ရွိေနတဲ့ ေနရာနဲ႔ ၾကည့္ရႈတဲ့ ကြန္ရက္ စာမ်က္နွာေတြကိုပါ ပံုဖ်က္ျပီး ဝွက္ထားေပးႏိုင္တဲ့ ကိရိယာ တမ်ိဳး ျဖစ္တယ္။
* TrueCrypt – အထိခိုက္မခံတဲ့ အခ်က္အလက္ကို လံုလံုျခံဳျခံဳ သိမ္းဆည္းေပးႏိုင္တဲ့ FOSS ဖိုင္ စာဝွက္ ကိရိယာတခု ျဖစ္တယ္။
* Undelete Plus – အမွတ္တမဲ့ ပယ္ဖ်က္လိုက္တဲ့ သတင္း အခ်က္အလက္ကို တခါတရံ ျပန္လည္ ဆယ္ယူေပးႏိုင္တဲ့ အခမဲ့ ကိရိယာတခု ျဖစ္တယ္။
* Uninterruptable Power Supply (UPS) – ဓါတ္အား ကုန္ခန္းတဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးမွာ အၾကပ္အတည္း ျဖစ္ေနတဲ့ ကြန္ပ်ဴတာ စက္ပစၥည္းကို ဆက္လက္ လည္ပတ္ေစဖို႔ (သို႔) စနစ္တက် စက္ပိတ္ႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးတဲ့ ပစၥည္းကိရယာ တခု ျဖစ္တယ္။

* VautletSuite 2 Go – အခမဲ့ စာဝွက္ေပးတဲ့ အီးေမးလ္ ပ႐ိုဂရမ္တခု ျဖစ္တယ္။
* Voice over IP (VoIP) – အင္တာနက္ကို အသံုးျပဳျပီး အျခား VoIP သံုးစြဲသူေတြနဲ႔ တယ္လီဖုန္းေတြကို အသံနဲ႔ ဆက္သြယ္ စကားေျပာေစႏိုင္တဲ့ နည္းပညာ ျဖစ္တယ္။
* Whitelist – တခ်ိဳ႕ ကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာေတြကို အလိုအေလ်ာက္ ပိတ္ဆို႔ထားတဲ့ အခ်ိန္မွာ ၾကည့္ရႈခြင့္ ျပဳေပးထားတဲ့ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေတြ၊ အင္တာနက္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးတဲ့ ဌာနေတြရဲ့ စာရင္းတခု ျဖစ္တယ္။
* Wiping – အခ်က္အလက္ကို လံုလံုျခံဳျခံဳနဲ႔ အျမဲတမ္း ပယ္ဖ်က္ေပးႏုိင္တဲ့ လုပ္ေဆာင္မႈ ျဖစ္တယ္။
* Your-Freedom – သီးသန္႔ proxy တခု ကေနတဆင့္ အင္တာနက္ ခ်ိတ္ဆက္ျပီး ပိတ္ပင္ စစ္ထုတ္မႈကို ပတ္ေရွာင္ႏိုင္တဲ့ အခမဲ့ ေရွာင္တိမ္းေရး ကိရိယာ တခု ျဖစ္တယ္။ အကယ္လုိ႔ Your-Freedom ကို ေကာင္းေကာင္း configure လုပ္ထားရင္ သင့္ရဲ႕ ဆက္သြယ္မႈကုိ လုံလံုျခံဳျခဳံ ရွိေစဖို႔ အဲဒီ proxies ေတြက ဆက္သြယ္မႈလိုင္းကို စာဝွက္ေပးမွာ ျဖစ္တယ္။

ေတာင္ျပဳန္းပြဲအေၾကာင္း

ေတာင္ျပဳန္းပြဲသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ထင္ရွားစည္ကားေသာ နတ္ပြဲတစ္ပြဲျဖစ္သည္။ မႏၲေလးခ႐ိုင္၊ မတၱရာ ၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္ျပံဳးရြာတြင္ တည္ရွိသည္။ ေတာင္ျပဳန္းပြဲေတာ္ကို ႏွစ္စဥ္ စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပၿမဲ အတိုင္း ဝါေခါင္လဆန္း ၁ဝ ရက္ မွ ၁၅ ရက္ (ၾသဂုတ္လ ၁၁ ရက္မွ ၁၆ ရက္)အထိ က်င္းပမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ႐ိုးရာအစဥ္အလာအတိုင္း က်င္းပမည့္ပြဲေတာ္အခမ္းအနားမ်ား မွာ လဆန္း ၁ဝ ရက္ ပြဲဦးကန္ေတာ့ ပြဲတြင္ ညေန ၃ နာရီမွ စတင္ၿပီး နန္းႀကီးေပၚတြင္ နတ္အုပ္၊ အမတ္ခ်ဳပ္၊ သိုးေဆာင္းမိဖုရားမ်ား၊ ေဗာင္း ေဆာင္းအမတ္မ်ား စံုလင္စြာျဖင့္ ကန္ေတာ့ၾကသည္။ ထုိသို႔ကန္ေတာ့ျခင္းကို ညီလာခံက်င္းပျခင္း၊ အေဆာင္ကိုင္တက္ျခင္း ဟုလည္းေခၚပါသည္။ ဝါေခါင္လဆန္း ၁၁ ရက္ ခ်ဳိးေရေတာ္သံုးသည့္ အခမ္းအနားကား ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးမွ နတ္ကေတာ္ဟူသမွ်ႏွင့္ ႐ိုးရာသက္ဆုိင္သူမ်ား၊ ကတိကဝတ္ရွိ၍ လာၾကသူမ်ား၊ အေပ်ာ္လာေရာက္ၾကသူမ်ားျဖင့္ အစည္ကားဆံုး ျဖစ္ပါသည္။ ဝါေခါင္လဆန္း ၁၄ ရက္တြင္ ယုန္ထိုးပြဲက်င္းပရာ အမရပူရၿမိဳ႕နယ္မွ ႐ိုးရာအစဥ္အလာရွိသူမ်ား က ယုန္ကင္အဖို၊ အမႏွင့္ ထန္းရည္ခါးကို ဆက္သသည္။ ဝါေခါင္လ ဆန္း ၁၅ ရက္တြင္ ထိန္ခုတ္ပြဲက်င္းပရာ နတ္အုပ္က ဓားျဖင့္ပိုင္းလုိက္ေသာ ထိန္ကိုင္းကို လာဘ္ရႊင္သည္ဟု ယံုၾကည္သျဖင့္ လူအမ်ားက အလုအယက္ေဆာင္ၾကသည္။

သမိုင္း

မင္းညီေနာင္ ၂ ဦး ျဖစ္သည့္ ေရႊဖ်ဥ္းႀကီး၊ ေရႊဖ်ဥ္းေလး ညီအစ္ကုိသည္ ပန္းဆက္သမား ဗ်တၱ၊ ပန္းစားဘီလူးမ မယ္၀ဏၰ တုိ႔၏ သားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္ဟု အဆုိရိွသည္။ ပုဂံေခတ္ အေနာ္ရထာမင္းလက္ထက္၊ တရုတ္ျပည္မွ အျပန္ ေတာင္ျပဳန္းအရပ္တြင္ ေစတီတည္စဥ္ ေရႊဖ်င္းညီေနာင္က လုပ္အားေပးရန္ ပ်က္ကြက္သျဖင့္ ကြပ္မ်က္ခံရသည္၊ အေနာ္ရထာဘုရင္က နတ္စိမ္းျဖစ္သြားေသာ ေရႊဖ်ဥ္းညီေနာင္ကုိ ေတာင္ျပဳန္းအရပ္အား အပုိင္စားေစသည္ဟု ဆုိသည္။ ထုိအခ်ိန္မွစ၍ မင္းညီေနာင္တုိ႔ကုိ ပူေဇာ္သည့္ ပဲြကုိ ျပဳလုပ္ရာမွ ေတာင္ျပဳန္းပဲြ ျဖစ္ေပၚလာသည္ဟု သိရသည္။

စည္ကားမႈ
ပြဲေတာ္ကာလတြင္ စည္ကားလွသျဖင့္ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ ဆုိင္ခန္းႀကီး ငယ္ဖြင့္လွစ္ေရာင္းခ်သူမ်ားသည္ ဝါေခါင္လဆန္းစကတည္းက စံုလင္စြာေရာက္ ရွိၾကပါၿပီ။ မတၱရာနယ္ရွိ အုန္း၊ ငွက္ေပ်ာၿခံရွင္မ်ားမွ ေတာင္ျပဳန္းပြဲေတာ္တြင္ တုိက္႐ိုက္လာေရာက္ ေရာင္းခ်သူမ်ားၿပီး တစ္ဆင့္ ေဖာက္သည္ယူ ေရာင္းသူမ်ားလည္း စံုလင္ေန၏။ အေရာင္းရဆံုး ငွက္ေပ်ာအမ်ဳိး အစားမွာ ႐ိုးရာအရ ဖီးၾကမ္းႏွင့္ ငွက္ေပ်ာခ်ဥ္မ်ား ျဖစ္သည္။ ေတာင္ျပဳန္းလက္ေဆာင္အျဖစ္ ထင္ရွားေသာ ကေရကရာ၊ စလူမုန္႔ စေသာ အညာမုန္႔မ်ားကို စစ္ကိုင္းနယ္မွ လာေရာက္ေရာင္းခ်ၿပီး ေတာင္ျပဳန္း ဆြဲႀကိဳး၊ လက္ေကာက္မ်ားကို ေျမာက္ဥကၠလာပမွ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ် ၾကပါသည္။
ဝါေခါင္လဆန္း ၈ ရက္ တြင္ စတင္က်င္းပမည့္ ေတာင္ျပဳန္းပြဲေတာ္ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္မွ ရုိးရာနတ္ ယံုၾကည္၊ ကုိးကြယ္သူ အမ်ားအျပား သြားေရာက္ ၾကသည္။ လူေပါင္း သိန္းႏွင့္ခ်ီၿပီး ႏွစ္စဥ္သြားေရာက္ၾကသည့္ ထုိပဲြမွာ ေတာင္ျပဳန္းရြာ ဆုေတာင္းျပည့္၊ ဆုေတာင္းရ ဘုရားပဲြ ျဖစ္ေသာ္လည္း မင္းညီေနာင္တုိ႔ကုိ ပူေဇာ္သည့္ပဲြအျဖစ္ ထင္ရွားသည္။
ေတာင္ျပဳန္းပဲြသည္ ျမန္မာျပည္ အႏံွ႔ ပဲြေတာ္မ်ားတြင္ အထင္ရွားဆုံး ပဲြေတာ္ႀကီး ျဖစ္သည့္အျပင္ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္ နတ္ပဲြမ်ားထက္လည္း ႀကီးက်ယ္ ထင္ရွားသည့္ နတ္ပဲြေတာ္ႀကီး ျဖစ္သည္။
မႏၱေလးတုိင္း၊ မတၱရာၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္ျပဳန္းေက်းရြာတြင္ ႏွစ္စဥ္က်င္းပသည့္ ရုိးရာနတ္ပဲြႀကီးသုိ႔သြားေရာက္ၿပီး နတ္မ်ားကုိ ပူေဇာ္ပါက ဆုေတာင္းျပည့္သည္ဟု ယံုၾကည္ၾကသည္။

ပဲြေတာ္တြင္ ဆုိင္ခန္းႀကီးငယ္ ဖြင့္လွစ္ ေရာင္းခ်သူမ်ားသည္လည္း တပတ္ခန္႔ ႀကိဳတင္ ေရာက္ရွိေနတတ္ၾကသည္။ စား၀တ္ေနေရး ၾကပ္တည္းမႈေၾကာင့္လည္း ေတာင္ျပဳန္းပဲြေတာ္တြင္ အေျပာင္းအလဲတခ်ဳိ႕ ျဖစ္ေပၚေနသည္။ နတ္မ်ားကုိ ဝတ္လဲေတာ္ ဆက္သေသာအခါ ယခင္ကက့ဲသုိ႔ ႏုိင္ငံျခားျဖစ္ ဇာပဝါမ်ား မဟုတ္ေတာ့ဘဲ ေစ်းသက္သာသည့္ ျပည္တြင္းျဖစ္ ပဝါမ်ားကုိသာ ဆက္သေနၾကရသည္။ မွန္စီေရႊခ်ထားသည့္ ဓားမ်ားကို ဆက္သႏုိင္သူ အေရအတြက္လည္း သိသိသာသာ နည္းပါးလာသည္ဟု သိရသည္။

ေတာင္ျပဳန္းပြဲသည္ ေရႊဖ်ဥ္းႀကီး၊ ေရႊဖ်ဥ္းေလး အရွင္၂ပါး မစ၍ စီးပြား လာဘ္လာဘ တက္သည္ဟု ယုံၾကည္သူမ်ား၊ အခက္အခဲမ်ား အဆင္ေျပေစရန္ သြားေရာက္ ကုိးကြယ္သူမ်ား၊ အေပ်ာ္သေဘာ သြားေရာက္သူမ်ားျဖင့္ ၾကက္ပ်ံမက် စည္ကားေလ့ရိွသည္။ ႏွစ္စဥ္ ေတာင္ျပဳန္းပြဲေတာ္ အစီအစဥ္ကို ဝါေခါင္လဆန္း ၈ ရက္ေန႔တြင္ ပထမေန႔ “ကန္ေတာ့ခံပြဲေတာ္” ျဖင့္ အစျပဳၿပီး၊ ကန္ေတာ့ခံပြဲေတာ္၊ ည ညီလာခံ၊ ခ်ိဳးေရေတာ္သုံး၊ နန္းတက္ပြဲမ်ား၊ ယုန္ထုိး၊ ထိန္ခုတ္၊ ေရႊဘုံဆင္း စသည့္ ပဲြေတာ္မ်ားကုိ ၁၅ ရက္ေန႔အထိ တရက္စီ က်င္းပျပဳလုပ္ေလ့ ရိွသည္။

လဆန္း ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ထိန္ခုတ္ပဲြတြင္ နတ္အုပ္ျဖစ္သူက ဓားျဖင့္ ပုိင္းလုိက္ေသာ ထိန္ကုိင္းကုိ လူအမ်ားက အလုအယက္ သိမ္းဆည္းၾကသည္။ ထိန္ကုိင္းကုိ ေဆာင္ထားျခင္းအားျဖင့္ လာဘ္ရႊင္သည္ဟု အယူရိွၾကသည္။

ေတာင္ျပဳန္းေက်းရြာ အနီးရွိ လြန္ေတာင္း၊ ၀ါးရင္းတုတ္ စသည့္ ေက်းရြာမ်ားမွ ရြာသူရြာသားမ်ားသည္ ပြဲေတာ္သို႔ မျဖစ္မေနလာေရာက္ ၾကရၿပီး ေအာက္ေျခသိမ္း အလုပ္မ်ားကို လုပ္ကိုင္ၾကရသည္။

ပြဲေတာ္တြင္ နတ္နန္းငယ္မ်ား၊ ျမန္မာမုန္႔ပဲသြားရည္စာမ်ား ျဖစ္သည့္ ကေရကရာ၊ စလူမုန္႔၊ အႏုဆုပ္ ေရာင္းေသာဆိုင္မ်ား၊ ပန္းဆိုင္မ်ား၊ စားေသာက္ကုန္၊ အုန္းသီး၊ ငွက္ေပ်ာသီးႏွင့္ ေဗဒင္ေဟာခန္း စသည့္ ဆိုင္ခန္းမ်ားႏွင့္ စည္ကားလွသည္။