ဟိေတာပေဒသမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

{ ေလမုန္တိုင္း }
ေလမုန္တိုင္းသည္ နိမ့္ရာသို႔ ကိုင္းညႊတ္ေနေသာ၊ ႏူးညံ့ေပ်ာ့ေပ်ာင္းသည့္ ျမက္တို႔ကို ႏုတ္မပစ္ႏိုင္ေပ။ ျမင့္မားၾကံ့ခိုင္ေသာ သစ္ပင္ၾကီးတို႔ကိုသာလွ်င္ ႏုတ္ပစ္ေလသည္။

{ စမ္းၾကည့္မွသိေသာ အရာ }
မိတ္ေဆြ၊ မိန္းမ၊ ေက်းကၽြန္၊ မိမိအသိဥာဏ္၊ မိမိစြမ္းရည္သတၱိ ဤငါးမ်ိဳး၏ အႏွစ္သာရ ႐ွိမ႐ွိကို ေဘးဒုကၡတည္းဟူေသာ မွတ္ေက်ာက္ျဖစ္သာလွ်င္ စမ္းၾကည့္ႏိုင္သည္။

{ မေရာင့္ရဲသည့္အရာ }
မီးသည္ ထင္းျဖင့္ မေရာင့္္ရဲႏိုင္ေပ၊ သမုဒၵရာသည္ ျမစ္ေရမ်ားျဖင့္ မေရာင့္္ရဲႏိုင္ေပ၊ ေသမင္းသည္ သတၱ၀ါအလံုးစံုျဖင့္ မေရာင့္္ရဲႏိုင္ေပ။ မိန္းမသည္ မည္မွ်ေသာ ေယာကၤ်ားျဖင့္ျဖစ္ေစ မေရာင့္္ရဲႏိုင္ေပ။

{ ေသေၾကပ်က္စီးႏိုင္ေသာအေၾကာင္းတရား }
အက်င့္ေဖာက္ျပားေသာ မယားသည္လည္းေကာင္း၊ ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲေသာ မိတ္ေဆြသည္လည္းေကာင္း၊ ဆင္ေျခဆင္လက္ထူေသာ ေက်းကၽြန္သည္လည္း
ေကာင္း၊ ေျမြဆိုး႐ွိေသာ အိမ္၌ ေနထိုင္ျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ ဤေလးပါးသည္
ေသေၾကပ်က္စီးရ၏ အေၾကာင္းတရား ျဖစ္ကုန္သည္။

{ သူယုတ္မာ }
ပစၥည္းဥစၥာ စသည္တို႔ျဖင့္ ေပးကမ္း၍ ၾကီးပြားတိုးတက္ေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
ကိုလည္းေကာင္း၊ ေလးေလးစားစားထား၍ ဆက္ဆံျခင္းကိုလည္း၊ သူယုတ္မာသည္
ႏွစ္သက္ေရာင့္ရဲမႈ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ အဆိပ္ပင္သည္ အျမိဳက္ေရစင္ျဖင့္ သြန္းေလာင္းပါ
ေသာ္လည္း အသီးေကာင္းသီးမလာႏိုင္ေပ။

{ စြန္႔ႏိုင္ခဲျခင္း }
လူတို႔သည္ ၀မ္းတြင္းပါ ပင္ကိုသေဘာကို စြန္႔ႏိုင္ခဲကုန္၏။ ေခြးကိုမင္းေျမွာက္ထား
ေသာ္လည္း ဖိနပ္မစားဘဲ ေနႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။

{ အပူစုသူ }
၁ – မိနစ္အခ်ိန္ျဖဳန္းေသာပုဂၢိဳလ္
၁ – မိနစ္ အတြင္းမွာ အပူေတြစိမ့္၀င္ေနၾကပါတယ္။
၁ – နာရီအခ်ိန္ျဖဳန္းေသာပုဂၢိဳလ္
၁ – နာရီ အတြင္းမွာ အပူေတြစိမ့္၀င္ေနၾကပါတယ္။
ဒါ့ေၾကာင့္ ျဖဳန္းတယ္ဆိုတာ အလကား ကုန္တာမဟုတ္ဘူး။
အပူေတြစုေနတာပါ။

( တိပိဋကဓရ – ဓမၼဘ႑ာဂါရိက (ေယာ) ဆရာေတာ္ၾကီး )

ဒီလိုေလးျပန္ေျပာခဲ႔ပါတယ္

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s