ေခါင္းေဆာင္မႈ က်င္႔စဥ္

• သင္သည္ လူေတြၾကားတြင္ မေၾကာက္မရြံ႕ သြားေနသည္ဟု လူေတြက ထင္ပါေစ။
• လူတိုင္းခ်ီးက်ဴးခံခ်င္သည္ ဆိုျခင္းကို သတိရပါ။
• တစ္ႀကိမ္တြင္ စစ္ပြဲတစ္ပြဲသာဆင္ႏြဲပါ။
• အစဥ္အလာ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ စည္းကမ္းနွင္႔ ပုဂၢိဳေရးသိကၡာကို တစ္ခါတစ္ရံ ေဘးခ်ိတ္ထားပါ။
• အင္အားကို ေနာက္ဆံုးအားကိုရာအျဖစ္သာသံုးပါ။
• အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုလံုးနွင္႔ဆိုင္ေသာ ကိစၥမ်ားတြင္ ဌာနအသီးသီး၏ အႀကီးအကဲမ်ားႏွင္႔ ျပည္႔ျပည္႔၀၀ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ၿပီးမွ ေဆာင္ရြက္ပါ။
• မွန္မွန္ကန္ကန္ ရပ္သူႏွင္႔အတူရပ္ပါ။ သူအမွားလုပ္ေသာအခါ ထိုသူကို စြန္႔လြတ္လိုက္ပါ။
• တစ္ခါတစ္ရံ မသိေယာင္ေဆာင္ေနျခင္းသည္၊ အက်ိဳးယုတ္ေလာက္ေအာင္ ထိခိုက္နစ္နာမႈ မျဖစ္နိုင္။
• ဘ၀တူျပည္သူတို႔၏ ယံုၾကည္အားကိုးမႈကို တစ္ႀကိဳမ္မွ် လက္လႊတ္ရလွ်င္ သူတို႔၏ ေလးစားၾကည္ညိုမႈကို ေနာက္ထက္ဘယ္ေတာ႔မွ ရနိုင္ေတာ႔မည္မဟုတ္။
• လူတစ္ေယာက္အားနွိပ္ကြပ္လွ်င္ ထိုသူနွင္႔ ထိုသူ၏ မိတ္ေဆြမ်ားသည္ မိမိအဖြဲအစည္းအတြက္ ထာ၀ရ ရန္သူမ်ားျဖစ္လာနိုင္သည္။
• မလိုတမာစိတ္ကိုေရွာင္ပါ။ ေမတၱာေစတနာကိုေဆာင္ပါ။
• မိမိ၏ အေကာင္းဆံုး အျပဳအမူမ်ားျဖင္႔သာ လူေတြကို ေတြ႔ဆံုဆက္ဆံပါ။
• ကိုယ္႔သိသေလာက္၊ တက္သေလာက္နွင္႔ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ေအာင္လုပ္ပါ။ ၿပီးဆံုးေအာင္ အထိလုပ္ပါ။
• မတရား စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို တစ္ႀကိမ္ အရႈံးေပးလိုုက္ရလွ်င္ ေနာက္ထပ္ စြဲခ်က္မ်ားအတြက္ လမ္းဖြင္႔ေပးသလို ျဖစ္သြားနိုင္သည္။
• မိမိ၏လုပ္ရပ္သည္ ရည္မွန္းခ်က္ကို ထိခိုက္ေနၿပီဟု ယံုၾကည္လွ်င္ေလွ်ာ႔လုပ္ပါ၊၊ အေထာက္အကူျပဳသည္ဟု ယံုၾကည္လွ်င္ ပိုလုပ္ပါ။ အမွားကိုျမင္လွ်င္ အမွန္ကို ခ်က္ခ်င္းျပင္ပါ။ အျမင္သစ္ အျမင္မွန္ကို အၿမဲ ႀကိဳဆိုလက္ခံပါ။
• ျငင္းခံုျခင္း၊ ရန္ျဖစ္ျခင္း စေသာ ပဠိပကၡမ်ားကို အထူးေရွာင္ပါ။
• အၿမဲတမ္း ဦးစြာလႈပ္ရွား၊ ဘယ္ေတာ႔မွ ေနာက္ပိတ္ခ်ီး မျဖစ္ပါေစႏွင္႔။
• ေရွတန္းသို႔ထြက္ပါ။ အနိုင္ႏွင္႔အရံႈးကို ခံနိုင္ရည္ရွိပါေစ။
• ဘယ္ေတာ႔မွမႀကိဳးစားလွ်င္ ဘယ္ေတာ႔မွ မေအာင္ျမင္နိုင္။
• အေတာ္ဆံုးေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အၿမဲတမ္း ေလ႔လာ ဆည္းပူးေနသည္ ဟူသာ အခ်က္ကို မေမ႔ပါနွင္႔။
• ဘာစကားမွ မေျပာပဲေနသင္႔သည္႔ ကာလမ်ားရွိသည္ကို သတိရပါ။
• ယေန႔လုပ္နိုင္တာေတြကို မနက္ျဖန္လုပ္ဖို႔ ခ်န္မထားပါနွင္႔။
• တစ္၀က္တပ်က္သာ ၿပီးေအာင္လုပ္ေသာ အလုပ္သည္ လုပ္အားျဖဳန္းေသာ အလုပ္ျဖစ္သည္။
• လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးႏွင္႔ ေတြ႔ဆံုေသာအခါ ကိုယ္႔အဖို႔ေရာ၊ သူ႔အဖို႔ပါ မႏွစ္ၿမိဳ႕စရာ ခံစားခ်က္မ်ိဳး မက်န္ရစ္ေစရန္ ႀကိဳးစားပါ။
http://www.meepyatite.info/

ဒီလိုေလးျပန္ေျပာခဲ႔ပါတယ္

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s