ပတၱျမားငေမာက္


အခ်ိန္က ၂၉ရက္ ႏို၀င္ဘာလ ၁၈၈၅ ခုႏွစ္၊
ဘုရင္သီေပါ၊ မိဖုရားေခင္ စုဖုရားလတ္ နဲ ့ေတာ္၀င္ အမ်ိဳးအႏြယ္၊ အခိုင္းအေစေတြကို India ကိုပို ့ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ မိဖုရားေခါင္ စုဖုရားလတ္ရဲ ့အခိုင္းေစေတြဟာ ေတာ္၀င္ရတနာေတြကို ထုပ္ပိုး
ျခင္းနဲ့အလုပ္ရွဳပ္ေနခဲ့ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတို ့ရဲ ့မ်က္ႏွာျပင္ေတြဟာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းရွိေန
တယ္။ဘုရင္ နဲ ့မိဖုရားဟာ သလြန္ေပၚမွာထိုင္ေနျပီး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲနဲသာရွိေတာ့တဲ့ သူတို ့ရဲ ့အနာ
ဂတ္ကိုေတြးေတာေနၾကတယ္။ အဲ့အခ်ိန္မွာဘဲ ျဗိတိသွ် တပ္မေတာ္မွ ဗိုလ္မွဴး Col Sladen ကသြား
ေရာက္စစ္ေဆးခဲ့ပါတယ္။ ဗိုလ္မွဴးက Ruby Ngamauk ကိုေတြ ့ဖူးခ်င္ေၾကာင္း မိဖုရားစုဖုရားလတ္
ကို ေတာင္းဆိုခဲ့ပါတယ္။
မိဖုရားစုဖုရားလတ္ လဲေဘးနားမွာရွိတဲ့ ခ်မ္းေတာင္မင္းသမီး (သူသီရိစန္ဒါ၀တီ)ကို ေမးျမန္းခဲ့
တယ္။’ဘယ္သူ Col Sladen ကိုတန္ဖိုးၾကီး နန္းတြင္းရတနာျပမလဲ’ ဟုေမးျမန္းခဲ့တဲ့အခါမွာ
ခ်မ္းေတာင္မင္းသမီးက ေရႊဘူးထဲမွ Ruby Ngamauk ကို ထုတ္ေပးခဲ့တယ္။ ဗိုလ္မွဴးဟာ Ruby ကို
အဖက္ဖက္ကေနၾကည့္ ေနေရာင္ထဲထုတ္ၾကည့္ စသည္ျဖင့္ျပဳလုပ္ေနခဲ့တယ္။ ေနာက္ Col Sladen ဟာသူနဲ ့အတူရွိေနတဲ့ စစ္သားကို ျပခဲ့တယ္။ ဘယ္ေလာက္ ဆန္းၾကယ္ေၾကာင္းစသည္ျဖင့္ေျပာ
ၾကားခဲ့တယ္။ခ်မ္းေတာင္မင္းသမီးလဲ ေရႊဘူးပြင့္ေနတာနဲ ့ Col Sladen ကို မ်က္ေျခမျပတ္ေစာင့္
ၾကည့္ေနတယ္။အထူးသျဖင့္ လက္ထဲက Ruby Ngamauk ကိုပါ။ မိဖုရားစုဖုရားလတ္ လဲမ်က္ေျခ
မျပတ္ေစာင့္ၾကည့္ေနတယ္။တေအာင့္ေလာက္ၾကာေတာ့ မိဖုရားက ခ်မ္းေတာင္မင္းသမီးကို
ေမးလိုက္ပါတယ္။ ဘာလို ့ေရႊဘူးမပိတ္ေသးလဲလို ့ဆိုေတာ့ မင္းသမီးက Col Sladen လက္ထဲက
Ruby Ngamauk ကိုလက္ညွိးထိုးျပပါတယ္။အဲ့လိုျပလိုက္တဲ့အတြက္ Col Sladen လဲသူ ့လက္ထဲ
က Ruby ကို မင္းသမီးဆီေပးအပ္ခဲ့ပါတယ္။ မင္းသမီးလဲ ေရႊဘူးထဲထဲ့ကာ ေသာ့ခတ္လိုက္ပါတယ္။
ညေနေစာင္းေလာက္မွာ ဘုရင္ မိဖုရားနဲ ့ေတာ္၀င္မိသားစု၀င္ ၇ေယာက္ နဲ ့အခိုင္းအေစေတြဟာ
India ကိုထြက္ခြာဖို ့အတြက္ ေဂါ၀န္ဆိပ္ကိုထြက္ခြာခဲ့ၾကပါတယ္။ေတာ္၀င္မိသားစု၀င္ေတြနဲအခိုင္းအ
ေစေတြကို သူရိယ သေဘၤာနဲ ့အတူ အမိျမန္မာျပည္ကေန အျပီးအပိုင္ေခၚေဆာင္သြားခဲ့ပါတယ္။
အဲ့အခ်ိန္ကေနစျပီး ျမန္မာ့ေတာ္၀င္မ်ိဳးႏြယ္လဲ ျပတ္သုဥ္းသြားခဲ့ပါတယ္။ျပည္သူျပည္သားေတြလဲ
ေဂါ၀န္ဆိပ္ကိုလာေရာက္ျပီး ေနာက္ဆံုး သူတို ့ရဲ ့အရွင္သခင္ဘုရင္သီေပါ နဲ့ မိဖုရားစုဖုရားလတ္ ကို
လာေရာက္ ကန္ေတာ့ၾကပါတယ္။ ျမန္မာလူမ်ိဳးတို ့ရဲ ့အရွင္ႏွစ္ပါးကိုတိုင္းတစ္ပါးသားေတြကေခၚ
ေဆာင္သြားခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲ့အခ်ိန္မွာ မင္းသားေမာင္ေမာင္တင့္ (ခ်မ္းေတာင္မင္းသမီး) ၏အစ္ကုိ
ေတာ္စပ္သူလူအုပ္ထဲကေနေအာ္ဟစ္တုိးေ၀ွ့လာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ India စစ္သားေတြက ကာထား
တာေၾကာင့္ေရွ့တိုးမရျဖစ္သြားခဲ့ပါတယ္။ ဗိုလ္မွဴး Col Sladen က ေတာ္၀င္ရတနာမ်ားကို လံုျခံဳေရး
အတြက္ သူေစာင့္ၾကည့္ပါရေစကို ဘုရင္နဲ ့မိဖုရားထံေတာင္းဆိုခဲ့ပါတယ္။ ဘုရင္ နဲ့ မိဖုရားလဲ ေရြးစ
ရာမရွိေခါင္းျငိမ့္ခဲ့ရပါတယ္။မိဖုရာ့ေခါင္ၾကီး ဆင္ျဖဴမရွင္န့ဲ မိဖုရား စုဖုရားၾကီးတို ့ကိုလဲထိုနည္းလည္း
ေကာင္းေတာင္းဆိုခဲ့ပါတယ္။
ေနာက္တေန ့မနက္မွာ သေဘ္ာဟာ ရန္ကုန္ကိုေရာက္ရွိပါတယ္။ ေနာက္ Clive လို ့ေခၚတဲ့ သေဘၤာ
ေပၚေျပာင္းတက္ခါ ပင္လယ္ျဖတ္ျပီး India ကိုေခၚေဆာင္ခဲ့ၾကပါတယ္။မိဖုရာ့ေခါင္ၾကီး ဆင္ျဖဴမရွင္ နဲ့ မိဖုရား စုဖုရားၾကီး တုိ့ ကို ထား၀ယ္သို ့သူတို ့၏အခိုင္းအေစမ်ားနဲ ့ခြဲျခားပို ့ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။
ဘုရင္ နဲ့ မိဖုရားကိုေတာ့ Madras ကိုပထမဦးဆံုးပို ့ျပီး ၆လၾကာထားရွိပါတယ္။ေနာက္ေတာ့ ဘံုေဘ
မွာရွိတဲ့ ရတနာဂီရီသို့ေျပာင္းေရႊ့ထားရွိခဲ့ပါတယ္။ရတနာဂီရိသို့ ေရာက္ရွိေသာအခါ ဘုရင္သီေပါက
Col Sladen ကို သူတို ့၏ေတာ္၀င္ရတနာမ်ားျပန္လိုခ်င္ေၾကာင္းေတာင္းဆိုခဲ့ပါတယ္။အဲ့ဒီေတာင္း
ဆိုမွဳကိုဘာမွသေဘာမထားဘဲေနထိုင္ခဲ့ပါတယ္။ဘုရင္လဲ ၃ၾကိမ္တိုင္တိုင္ၾကိဳးစားခဲ့ေပမယ္အေျဖက
ေတာ့ Col Sladen ကို England သို ့ျပန္ပို ့လိုက္ျပီဆိုတာေျပာပါတယ္။ အဲ့အခ်ိန္မွာဘဲျမန္မာႏိုင္ငံမွာ
ကြ်န္ဘ၀မွလြတ္ေျမာက္ဖို ့တိုက္ပြဲ၀င္ေနတဲ့ အခ်ိန္လဲျဖစ္ပါတယ္။ဘုရင္သီေပါ ကိုေတာ့ ေတာ္၀င္
ရတနာေတြေပးအပ္ခဲ့ျခင္းမရွိပါဘူး။ ဘုရင္သီေပါ ဟာ အက်ဥ္းသမားမဟုတ္ပါဘူး။ လစဥ္ India
ရူပီးေငြေထာက္ပံ့ပါတယ္။ အခိုင္းအေစ ၂၀၀ေက်ာ္ထားရွိေပးပါတယ္။ပို ့ေဆာင္ေရးအတြက္လွပတဲ့
ျမင္းရထားလံုး နဲ ့ပို့ေဆာင္ေပးပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘုရင္ နဲ့ မိုဖုရားဟာခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ဘယ္မွ
အျပင္ထြက္ခြင့္မရွိပါဘူး။ ေတာ္၀င္မိသားစုဟာ အခ်ိန္တိုင္း ေစာင့္ၾကည့္ခံရပါတယ္။၁၉၁၁ ခုႏွစ္
King George V နန္းတက္ပါတယ္။ King George V နန္းတက္ျပီး New Delhi, India ကိုလာေတာ့
ဘုရင္သီေပါ ဟာ ေတာ္၀င္ရတနာေတြ ျပန္ရဖို ့အတြက္ စာ၅ေစာင္ကို King George V ထံေပးပို ့ခဲ့ပါတယ္။ဒါေပမယ့္ ျပန္စာကေတာ့ Col Sladen ေသဆံုးသြားျပီဆိုတာပါဘဲ။ သတင္းဟာအမွန္အ
တိုင္း ထြက္ေပၚလာပါတယ္။ Col Sladen ဟာ ေတာ္၀င္ရတနာမ်ားကို ၁၈၈၅ ခုႏွစ္တြင္ ဘုရင္
သီေပါ ထံမွာရယူခဲ့ပါတယ္။၁၈၈၇ မွာ Col Sladen ဟာပင္ပန္းမွဳေၾကာင့္ England ကိုျပန္လာခဲ့ျပီး
၁၈၉၀ မွာေသဆံုးခဲ့ပါတယ္။ဘုရင္သီေပါလဲ ေတာ္၀င္ရတနာမ်ားျပန္ရေရးအတြက္ ထပ္ခါထပ္ခါ
ၾကိဳးစားေပမယ့္ ျဗိတိသွ် အစိုးရကေတာ့အဲ့ဒီေပၚ စိတ္၀င္စားမွဳမျပဳတဲ့ အျပင္ ရတနာေတြကိုလဲ
ပိုင္ရွင္ထံျပန္ေပးအပ္ျခင္းမျပဳခဲ့ပါဘူး။အခ်ိန္ၾကာလာတာနဲ ့အမွ် ျမန္မာအေပၚထားရွိတဲ့ ျဗိတိသွ်
စည္းမ်ဥ္းေတြလဲ ေျပာင္းလဲလာပါတယ္။မင္းသားေမာင္ေမာင္တင့္ ဟာတိုက္ခိုက္မွဳေတြရပ္ျပီး
ရံုးစာေရးတဦးျဖစ္လာပါတယ္။ တစ္ဖက္မွာေတာ့ကုန္းေဘာင္ မင္းဆက္မ်ားဆိုတဲ့ စာအုပ္ကို
ေရးသားေနပါတယ္။ သူ့ညီမေတြျဖစ္တဲ့ခ်မ္းေတာင္မင္းသမီး နဲ့ ေတာင္ဇင္မင္းသမီး ႏွစ္ပါးမန္းေလး
ျပန္လာျပီး အတူတူေနထိုင္ၾကပါတယ္။Royal Ruby Ngamauk သတင္းကေတာ့ Col Sladen ဟာ
King George V နန္းတက္ျပီး ၁၉၁၁ခု India လာစဥ္္က Queen Victoria ကိုဆက္သခဲ့ေၾကာင္းသိ
ရပါတယ္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ မင္းသားေမာင္ေမာင္တင့္ကေက်ာက္ဆည္တြင္ ခရိုင္မွဴးျဖစ္ေနျပီျဖစ္သည္။
အခ်ိိဳ ့ခရိုင္မွဴးမ်ားနဲ ့ရံုးစာေရးမ်ားကို Ceremony Of Indiaကိုဖိတ္ၾကားတက္ေရာက္ေစပါတယ္။
ထိုထဲတြင္ ေက်ာက္ဆည္မွ ဦးထြန္းမင္း လဲအဖိတ္ခံရပါတယ္။ဦးထြန္းမင္း ဟာ ဦးေမာင္ေမာင္တင့္နဲ
့အနီးကပ္ဆံုး သူငယ္ခ်င္းေတြျဖစ္ပါတယ္။ဦးထြန္းမင္း ေက်ာက္ဆည္ျပန္လာေတာ့ သတင္းေတြ
စာအုပ္ေတြ ပို ့စ္ကဒ္ေတြယူလာပါတယ္။ပို့စ္ကဒ္ထဲမွာ England King & Queen ပံုကို ကာလာစံု
ရိုက္ထားပါတယ္။ ထို ပို့စ္ကဒ္ဟာ ရွင္းလင္းျပတ္သားျပီး မိဖုရားရဲ ့ဘက္မွာအနီေရာင္အတံုးေလးကို
ေတြ ့ျမင္ရပါတယ္။ ထိုအတံုးေလးကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံကRoyal Ruby Ngamauk ဘဲျဖစ္ပါတယ္။
Ruby Ngamauk အေၾကာင္းကို ရုတ္တရက္သိသြားတဲ့ မင္းသားဦးေမာင္ေမာင္တင့္ကေတာ့မန္း
ေလးကိုေရာက္ရွိေနတဲ့ ညီမျဖစ္သူ ခ်မ္းေတာင္မင္းသမီး ထံသြားေရာက္ေမးျမန္းခဲ့ပါတယ္။ “ခ်မ္းေတာင္မင္းသမီးပို့စ္ကဒ္ထဲက Ruby ကိုၾကည့္စမ္း၊ Royal Ruby Ngamauk ကိုဘယ္သူသိမ္း
ထားလဲ” ဟုေမးျမန္းခဲ့ပါတယ္။ခ်မ္းေတာင္မင္းသမီး လဲ “Ruby Ngamauk ကိုလြန္ခဲ့တဲ့ ၂၆ႏွစ္ထဲက မေတြ ့ေတာ့တာ၊ ခုထိ အရည္အေသြးေကာင္းတုန္းပါလား” ဟုခ်က္ခ်င္း Ruby Ngamauk မွန္း
ေကာက္ခ်က္ခ်လုိက္ႏိုင္သည္။
အခ်ိန္ေတြ ရာသီေတြေျပာင္းလာတာနဲ ့အမွ် ထုိအေၾကာင္းအရာေတြကို ေဒၚမမၾကီးထံေပးအပ္ခဲ့
ပါတယ္။ သူမရဲ ့ခင္ပြန္း England ကိုပညာသြားသင္ကာလမွာ Tower Of London Museum ကို
သြားေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ ့ေနာက္ဆံုးမင္းဆက္ ျဖစ္တဲ့ ဘုရင္သီေပါ နဲ့ မိဖုရားစုဖုရာလတ္ တို ့ပံုေတြနဲ ့အတူ Royal Ruby Ngamauk ကိုပါေတြ ့ရွိခဲ့ေၾကာင္းေျပာၾကားသြားပါတယ္။

One comment on “ပတၱျမားငေမာက္

ဒီလိုေလးျပန္ေျပာခဲ႔ပါတယ္

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s