မ႑ပ္တိုင္တက္သူမ်ား

မ႑ပ္တိုင္တက္သူမ်ား

ျမန္မာ႕သမုိင္းမွာ အလွဴအတန္းျပဳလုပ္သူမ်ားဟာ အလွဴမွတ္တမ္း
တင္ကမၺည္းေက်ာက္စာမ်ား ေရးထိုးေလ႔ရွိၾကပါတယ္။အလွဴရွင္မွန္ရင္ေတာ႕
ဘုရား၊ သိမ္၊ ေက်ာင္း၊ တန္ေဆာင္း၊ ဇရပ္ စသျဖင္႔ လွဴဒါန္းမႈမ်ားကို ကမၺည္းထိုး
ၾကပါတယ္။ ၄င္းကို သြယ္၀ိုက္ေျပာရလွ်င္မ႑ပ္တိုင္တက္သူမ်ားလို႔ေခၚရမွာပါ။
ေကာင္းေသာ ေခၚျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ မိမိလွဴခဲ႔ေသာ အလွဴဒါနကို ျပန္လည္ အမွတ္ရ
ေအာက္ေမ႕ေစျခင္းငွာမ႑ပ္တိုင္တက္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
အဲဒီအထဲကမွ သူမ်ားနဲ႕မတူ တမူထူးျခားစြာမ႑ပ္တိုင္တက္သူမ်ားလည္း
ရွိၾကပါေသးတယ္။ သိဃၤသူ႕သမီးေက်ာက္စာ၊ မိဘုရားဖြားေစာေက်ာက္စာေတြမွာ
သူတို႔ရဲ႔အလွဴကို မွတ္တမ္းတင္ရင္း အလွဴရွင္ဘယ္သူဘယ္၀ါျဖစ္ေၾကာင္း မ်ိဳးရိုးဘယ္လို
ျမင္႕ျမတ္ေၾကာင္းကို ဂုဏ္တင္ၿပီး မ႑ပ္တိုင္တက္ၾကပံုကေတာ႕ငါ႕လင္သခင္မင္းႀကီး၊
ငါ႕သားမင္းႀကီး၊ ငါ႕ေျမးမင္းႀကီး ဆိုၿပီး ခပ္ၾကြားၾကြား ဂုဏ္တင္ထားတဲ႕ ေက်ာက္စာမ်ားကို
ကၽြန္ေတာ္တို႕ ၾကာဘူး ေတြ႕ဘူးၾကမွာပါ။

မၾကာခင္ကဖတ္ခဲ႔ဘူးေသာ စာေရးဆရာမေဒၚၾကန္ေရးတဲ႕ သမုိင္းဟူသည္ ဆိုတဲ႕
စာအုပ္ေလးမွ တစ္မ်ိဳးတစ္ဖံု မ႑ပ္တိုင္တက္သူမ်ားကိုလည္းအမွတ္တရ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။
မင္းတုန္းမင္းတရားႀကီးက ၁၈၇၂ ခုႏွစ္မွာ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ႀကီးကို ေရႊထီးေတာ္တင္လွဴခဲ႕ပါတယ္။
အဲဒီမတိုင္ခင္၁၈၆၉ ခုႏွစ္မွာ ေစတီေတာ္ႀကီးကို ျပဳျပင္မြမ္းမံခဲ႕ပါတယ္။ တိုင္းသူျပည္သားေတြဟာ
ေစတီေတာ္ျပဳျပင္မြမ္းမံရာမွာ ေၾကးအုတ္ေတြပါ၀င္လွဴဒါန္းကုသိုလ္ယူခဲ႕ပါတယ္။ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္မွာေတာ႕
ေရႊျပားသကၤန္းကပ္လွဴရန္အတြက္ က်ည္းေခြမ်ားကိုတပ္ဆင္ခဲ႕ပါတယ္။ တပ္ဆင္ရာတြင္က်ည္းေခြေဘာင္
မ်ားႏွင္႕ မလြတ္ေသာ နတ္ၾကည့္ သို႔မဟုတ္ နတ္လည္ဟုေခၚေသာ အစိတ္အပုိင္းမ်ားကို တူးေဖာ္ခဲ႕
ၾကပါတယ္။ ထိုသို႕တူးေဖာ္ရာတြင္ ကမၺည္းစာမ်ားပါေသာေၾကးအုတ္မ်ားထြက္ေပၚလာခဲ႕ပါတယ္။
သမိုင္းေကာ္မရွင္မွ သုေတသန အရာထမ္းအမႈထမ္းမ်ားမွ ေၾကးအုတ္ေရအခ်ပ္ေပါင္း ၅၉၆၂ ခ်ပ္မွ
ကမၺည္းစာမ်ားကို ကူးယူမွတ္တမ္းတင္ႏုိင္ခဲ႕ပါတယ္။ အေကာင္းစားေၾကးမ်ားျဖစ္၍ ေရႊေရာင္မ်ား
၀င္းလက္လို႕ေနပါတယ္။ အခ်ိဳ႕အလွဴရွင္မ်ားက ေရႊအုတ္မ်ားဟုတင္စားကမၺည္းထိုးခဲ႕ၾကပါတယ္။
ေၾကးအုတ္မ်ားရဲ႕အရြယ္အစားကေတာ႕ ၅”x၃”x၀.၂၅” အရြယ္ အေလးခ်ိန္ ၆၀ က်ပ္သားခန္႕ ရွိပါတယ္။
တန္ဘိုးမွာ အခ်ိဳ႕ ၂ က်ပ္၊ အခ်ိဳ႕က ၃က်ပ္ ဟုေတြ႕ရပါတယ္။ ၄င္းေၾကးအုတ္လွဴဒါန္းသူမ်ားမွာေရွးယခင္
အလွဴျပဳခဲ႕သူမ်ားက ဘုရားဒကာ၊ ေက်ာင္းဒကာ၊ တန္ေဆာင္းဒကာ၊ ေရကန္ဒကာ၊ တံတားဒကာ၊ေရခ်မ္း
ဒကာ ဟုအစရွိသျဖင္႕ထိုးၾကပါတယ္။ ယခုမွစလွဴသူမ်ားကေတာ႕ ေၾကးအုတ္ဒကာ၊ ေၾကးအုတ္ဒကာမ ဟူ၍
မ႑ပ္တိုင္တက္ၾကပါတယ္။ အခ်ိဳ႕က သားဘုန္းႀကီးကို ဂုဏ္တင္၍ “ဘုန္းႀကီးအေဖ ကိုေအာင္ပန္း”
“ဘုန္းႀကီးအေမ မမယ္ညိဳ”အခ်ိဳ႕လဲ သားကိုရင္ကိုေရွ႕တန္းတင္၍ “ေမာင္ရင္အေမ မခ်စ္ပံု” ” ကိုရင္အေမ မနီ”
” ေမာင္ရင္ဒကာ ေမာင္နီ မယားျမခက္” ဟုတစ္မ်ိဳးအေဖကိုေရွ႕တန္းတင္ကာ “ဇဲြသဘံုသႀကီးသမီး ေအးဘံု”
ဟု ကမၺည္းေရးထိုးမ႑ပ္တိုင္တက္ၾကပါတယ္။ဦးပဥၨင္းတစ္ပါးကလည္း အားက်မခံ “ပဥၨင္းေမာင္ပိန္-ငယ္ျဖဴ”
ဟုကမၺည္းထိုးခဲ႕ပါတယ္။ ၀ိေသမ်ားမပါပဲ ရိုးရိုးရွင္းရွင္းကမၺည္းထိုးသူမ်ားကလည္း “ကိုေ၀ မလံုမ သားကိုညိဳ”
” ကိုႀကီးညိဳ ဇနီး မေလး ” စသည္ျဖင္႔ မယားႏွစ္ေယာက္ယူထားသူမ်ားကလည္း ခပ္ၾကြားၾကြားပင္
” ကိုပိုက္ ဇနီးမယ္ညိဳ မယ္ရင္ ” ” ဦးအုပ္ မယားမခ်ိဳ မယားမၾကာ” ဟုကမၺည္းထိုးကာ မ႑ပ္တုိင္
တက္သူမ်ားတစ္ဖံု ရွိေသးသည္။လူပ်ိဳ၊ အပ်ိဳ မ်ားကလည္း ရွားပါးလွေသာဂုဏ္ပုဒ္ကိုေဖာ္ကာ
“ကိုေရႊလံုး လူပ်ိဳ အသက္ ၁၈ ႏွစ္” ” ကိုရိုး လူပ်ိဳ အသက္ ၂၃ ႏွစ္ ” မသာလိ အပ်ိဳ အသက္ ၁၆ ႏွစ္ ”
“အပ်ိဳမေစာ အသက္ ၂၀ ” ” အပ်ိဳႀကီးမမင္းေသး” စသည္ျဖင္႕ မ႑ပ္တိုင္တက္သူမ်ားလည္းရွိၾဳကျပန္ရာ
ကေတာ္မ်ားကလည္း ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားလိုေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ားပီပီ “မင္းကေတာ္ မယ္လြန္း”
” ရြာအုပ္ႀကီးကေတာ္” ” ေၾကးထမ္းႀကီးကေတာ္” ပဲြကေတာ္၊ ပန္းကေတာ္၊ ဆရာကေတာ္၊ ဆာဇင္ကေတာ္၊
ေလွသူႀကီးကေတာ္ဘိုကေတာ္၊ ေခါင္းကေတာ္ ႏွင္႔ ၿမိဳ႕အုပ္ႀကီးဦးေရႊသီး ဇနီးမသဲမႈံကလည္း ” ၿမိဳ႕အုပ္ကေတာ္
အလံမထူ တရားေဟာပလႅင္အမ ” ဟုထူးထူးျခားျခား မ႑ပ္တိုင္တက္လိုက္ပါေသးတယ္။ ဘိုကေတာ္ဟု
ကမၺည္းထိုးသူမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ သံျဖဴတန္းမွ မအံုး ႏွင္႕ေနာက္တစ္ေယာက္မွာ အဂၤလိပ္လူမ်ိဳးအရာရွိတစ္ဦးႏွင္႕
တဲြ၍ “စတီဗင္၊ ဘန္းသခင္၊ မေရႊဥ၊ ေဘဘီမျမ မိသားစုေကာင္းမႈ ” ဟူ၍တမူထူးျခားစြာ မ႑ပ္တိုင္တက္
ပါတယ္။ေခါင္းကေတာ္ဆိုတဲ႕ေနရာမွာေတာ႕အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိၾကပါတယ္။ ၿမိဳ႕ေခါင္း၊ ရြာေခါင္း၊ ရာဇ၀တ္ေခါင္း စသည္ျဖင္႕
သူ႔ေခတ္ သူ႕အခ်ိန္ကေျပာဆိုသံုးႏႈန္းၾကပါတယ္။ ” အလွဴရွင္ေခါင္းကေတာ္ မအိ” ဆိုၿပီး ကမၺည္းထိုးထားတာကို
ေတြ႕ရဘူးပါတယ္။ ” ေၾကးထမ္းႀကီးကေတာ္ မယ္မွံဳ” လို႕ ကေတာ္ဘဲြ႕ခံၿပီး မ႑ပ္တိုင္တက္သူလည္းရွိေနျပန္ေသးတယ္။
မုဆိုးမမ်ားကလည္း မုဆိုးမဂုဏ္ပုဒ္ကိုေဖာ္ျပၿပီး မွတ္တမ္းတင္ၾကပါတယ္။ ” မုဆိုးမ မေရႊစိန္ေကာင္းမႈ ” လို႕
မွတ္တမ္းေရးၿပီး မ႑ပ္တိုင္ တက္ျပပါတယ္။ ဘုရားဒကာ ကိုဘံုးကလဲ သူ႕အမည္ကို ျမန္မာ၊ မြန္၊ အဂၤလိပ္ သံုးဘာသာျဖင္႕
မွတ္တမ္းေရးၿပီး ေၾကးအုတ္လွဴပါတယ္။ အဂၤလိပ္လိုကိုေတာ႕ Coo Bown လို႕ေရးပါတယ္။
ေခတ္အဆက္ဆက္တြင္ မိမိတို႕လွဴခဲ႕ေသာ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈကိုအေၾကာင္းျပဳၿပီး မ႑ပ္တိုင္တက္ခဲ႔ပံုေလးေတြကေတာ႕ မွတ္သားစရာေလးပါခင္ဗ်ာ။

3 comments on “မ႑ပ္တိုင္တက္သူမ်ား

  1. ဦးေလးေကာ..ဘယ္လိုမ႑ပ္တိုင္တက္မလဲဟင္…….လူၿပိုဂ်ီးကိုကိုထြန္းလား…ဘယ္လိုတက္ခ်င္လဲ…

ဒီလိုေလးျပန္ေျပာခဲ႔ပါတယ္

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s