ျမန္မာ သမိုင္းႏွင့္ နကၡတၱပညာ။

ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္- နကၡတၱ ပညာကို စိတ္၀င္စား ျခင္း ျဖစ္ေအာင္ ေပးပို႔ ခဲ့ေသာ အေျခအေနမ်ား ႐ိွခဲ့ပါသည္။ ထိုအခ်က္ မ်ားစြာတို.အထဲမွ- အခ်က္တစ္ခုမွာ- ျမန္မာ့ သမိုင္းႏွင့္ နကၡတၱ ပညာ တို.ဆက္စပ္ေနမွဳ ပင္ ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္- တနည္းအားျဖင့္ ရာဇ၀င္တို႔ တြင္- နကၡတၱပညာ၏ အခန္းတြင္ လြန္စြာ မွ အေရးပါေသာ ေနရာမွ ရပ္တည္ခဲ့ပါသည္။

ယင္းတို.အနက္- စိတ္၀င္စားစရာ ေကာင္းေသာ အခ်က္တို႔မွာ-

ေပါကၠံ (ပုဂံ) ဘုရင္ အေနာ္ရထာမင္း- (အမွန္အား ျဖင့္ အေနာ္ရထာ ဆိုေသာ ျမန္မာ အမည္သည္ “အႏု႐ုဒၶါ” ကို ျမန္မာမွဳ ျပဳထားျခင္း ျဖစ္သည္။) သည္ နတ္႐ြာ စံခါနီး အခ်ိန္တြင္- နန္းေတာ္ ႐ိွ ေဗဒင္ ပညာ႐ိွ အေပါင္းတို႔က ဘုရင္၏ စန္းျပတ္၊ လြန္းျပတ္ ျဖစ္ေနသည္ကို သတိျပဳမိ၍ (စန္း ေခၚ တနလၤာကိုလည္းေကာင္း၊ လဂ္ကို လည္းေကာင္း ၿဂိဳဟ္ဆိုးမ်ား၏ အင္အား သက္ေရာက္ မွဳ မ်ား ထင္႐ွားေန၍) ဘုရင္ ျဖစ္သူအား- သတိေပးထားခ်ိန္ တြင္- နန္းေတာ္ ယာယီတိုင္ တူးရာတြင္- ေသေနေသာ ဖားဖိုအား၊ ဖားမ က ပိုးထားသည္ကို ေတြ႔ရ၍ – အတိတ္နိမိတ္ မ်ား မေကာင္းဟု စိုးရိမ္ေနခဲ့ၾကရပါသည္။

ထိုအခ်ိန္တြင္ပင္- ကၽြဲတစ္ေကာင္- ေသာင္းက်န္း လြန္းသည္၊ မည္သူမွ်- ဖမ္းဆီး၍ မရဟူေသာ သတင္းဘုရင့္ ထံသို႔- ေရာက္႐ိွလာပါသည္။ အေနာ္ရထာ မင္းျမတ္သည္- ေနာင္ေတာ္ စုကၠေတးမင္းကို လွံခ်င္းယွဥ္၊ စီးခ်င္းထိုးခဲ့ေသာ လက္႐ံုး ရည္၊ ႏွလံုးရည္ ႏွင့္ ျပည့္၀သည့္ ဘုရင္ျဖစ္သည္။

သာမာန္ကိစၥ ဟု၍ အေပါ့အတန္-သေဘာထားကာ အျခား တစ္ေယာက္ ေယာက္ကို ေစခုိင္းရမည့္ အစား- ဤကိစၥကို ငါကိုယ္တိုင္ လုပ္မွ ျဖစ္မည္ဟု ရာဇ မာန္ျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ ဖမ္းဆီး ခဲ့ရာမွ- ဘုရင့္ ဆင္ေတာ္ ပင္လွ်င္ ကၽြဲ႐ိုင္း၏ ဒဏ္ကို မခံႏိုင္ပဲ- အူအေခြလိုက္ ပြင့္ထြက္ သျဖင့္- ဆင္, က-ကို ခါခ်ခဲ့သျဖင့္ ဘုရင္ကိုယ္တိုင္ ဆင္ေပၚမွ က်ကာ- အနိစၥ ေရာက္ နတ္႐ြာ စံခဲ့ရပါသည္။

ပထမ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေထာင္ခဲ့သူ အေနာ္ရထာ မင္းျမတ္ ၏ ကံၾကမၼာကို နတ္႐ြာစံ မေသဆံုးခင္ကပင္- သူ၏ ဇာတာက ေဖၚျပ ေနပါေတာ့ ၏။

ဘုရင့္ေနာင္ မင္းတရားႏွင့္ သူ၏ဇာတာ
အင္မတန္- စိတ္၀င္စား စရာေကာင္းေသာ အျခားဇာတာ ႏွင့္ ျဖစ္ရပ္မွာကား- ဘုရင့္ေနာင္ မင္းတရား၏ ဇာတာ ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရင့္ေနာင္တြင္- ႐ွင္ဘုရင္ ဘြဲ.မပါ- အမည္ သံုးမ်ိဳး ႐ိွပါသည္။ ၄င္းတို.မွာ- သွ်င္ရဲထြဋ္၊ ေက်ာ္ထင္ ေနာ္ရထာ ႏွင့္ ဘုရင့္ေနာင္ တို႔ ျဖစ္ပါသည္။

ေတာင္ငူဘုရင္ မင္းၾကီးညိဳ၏ သား ျဖစ္သူ- တပင္ေ႐ႊထီး မင္းသား၏ အထိန္းေတာ္မွ ေမြးလာေသာ ဘုရင့္ေနာင္သည္- တပင္ေ႐ႊထီး၏ ညီအကို သဘြယ္ ေလးစား ခ်စ္ခင္မွဳ၊ ယံုၾကည္ အားကိုးမွဳကို ရခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း နန္းေတာ္တြင္ တံခါးမ႐ိွ၊ ဓါးမ႐ိွ ၀င္ႏိုင္ ထြက္ႏိုင္ေသာ အေနအထားတြင္ ေနခဲ့ရာမွ- တပင္ေ႐ႊထီး၏ အမေတာ္ ျဖစ္သူ- ခင္ခင္ၾကီး ႏွင့္ ခ်စ္ကၽြမ္း၀င္ ခဲ့ပါေတာ့သည္။

တစ္ေန႔တြင္- ခ်စ္သူတို႔ဘာ၀ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး က်ီစားယင္း- ခင္ခင္ၾကီး မွ- ၄င္းတို႔ မွ သွ်င္ရဲထြဋ္ တို႔ အား ေက်းဇူးျပဳထားပံု တို႔ကို သွ်င္ရဲထြဋ္ မခံခ်င္ေအာင္ ေျပာလိုက္မိသည္။

ဤသည္တြင္- ဘုရင့္ေနာင္ ျဖစ္လာမည့္ သွ်င္ရဲထြဋ္ မွ- သူ႔ အေနျဖင့္ ဘုန္း႐ိွ၍ ခင္ခင္ၾကီး တို႔မွ- ေက်းဇူးျပဳ ကူညီရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာရာ- ခင္ခင္ၾကီး မွ- မွဴးမ်ိဳး မတ္မ်ိဳး အဆင့္သာ ႐ိွေသာ သွ်င္ရဲထြဋ္ တို႔ႏွင့္ ဘုရင့္သမီးေတာ္ – မည္သူက ဘုန္း႐ိွပါမည္ နည္းဟု ေခ်ပ ခဲ့ပါသည္။

ထိုအခါ- သွ်င္ရဲထြဋ္ မွ- ခင္ခင္ႀကီးအား- ခမည္းေတာ္ ျဖစ္သူ မင္းႀကီးညိဳ၏ ဇာတာ၊ တပင္ေ႐ႊထီး၏ ဇာတာႏွင့္ သွ်င္ရဲထြဋ္ ဇာတာ (၃) ခုကို ယူ ဆရာေတာ္အား စစ္ေဆး ၾကည့္ခိုင္းရန္ မွာလိုက္ပါသည္။

ေနာက္ေန႔တြင္ ဆရာေတာ္မွ စစ္ေဆးၿပီးေနာက္- “ဤဇာတာသည္ မင္းဧကရာဇ္ ပင္ ျဖစ္ရမည္။ ေကာင္းလွသည္။ – ဤဇာတာသည္ ဘုန္းတန္ခိုးၾကီးေသာ ဘုရင္ ျဖစ္၍၊ ရန္ဟူသမွ် ေအာင္ျမင္ လိမ့္မည္ မွန္ေသာ္လည္း၊ အသက္မ႐ွည္။ လက္နက္ ဓားလွံ ထိပါးတတ္သည္။ – ဤဇာတာကား အထက္ ဇာတာ ႏွစ္ေစာင္ တို.ထက္ ျမင့္ျမတ္ ေကာင္းမြန္ လွသည္ ျဖစ္၍ ဇာတာ႐ွင္သည္ အျပည္ျပည္ ေထာင္ေသာ မင္းတို႔ကို အစိုးရေသာ မင္းဧကရာဇ္ ၾကီး ျဖစ္၍၊ သားစဥ္ ေျမးဆက္ မင္းခ်ည္း ႏွင္ႏွင္ ျဖစ္လိမ့္မည္။ ဤဇာတာ မ်ားကို မည္သူအားမွ် မျပေလႏွင့္၊ ယခု အခါ ျပလွ်င္ ပ်က္စီးတတ္သည္။” ဟု သတိေပး စကား မိန္.ၾကား ခဲ့ပါသည္။

ထိုအခါ ဇာတာကို လာျပေသာ- အေစအပါး ျဖစ္သူမွ-“ေနာက္ဆံုး ဇာတာကို ထံုးႏွင့္ တို႔ မွတ္ ေပးေတာ္မူပါ ဘုရား” ဟု တင္ေလွ်ာက္သျဖင့္ ဆရာေတာ္မွ- ထံုးျဖင့္ မွတ္ေပး လိုက္သည္။ ထိုဇာတာသည္ကား- ဘုရင့္ေနာင္ မင္းတရားႀကီး ျဖစ္လာမည့္ သွ်င္ရဲထြဋ္၏ ဇာတာပင္ ျဖစ္သည္။

ထို႔ေနာက္တြင္ ေတာ့- ခင္ခင္ႀကီး အေနျဖင့္- သွ်င္ရဲထြဋ္ ျဖင့္ လူငယ္တို႔ ဘာ၀ အခ်စ္နယ္ ကၽြံလြန္ခဲ့မိသည္။ သမီးေတာ္ အေနျဖင့္- အေျခအေန မူမမွန္ေၾကာင္းကို ဘခင္ ျဖစ္သူ မင္းႀကီးညိဳမွ မသကၤာ ျဖစ္ျပီး- မိခင္ ျဖစ္သူ မိဖုရားႀကီး (မိုးျဗဲ ေစာ္ဘြားသမီး ခင္ႏြယ္) ကို ေမးစစ္ရာမွ သိ႐ိွၿပီးေနာက္- “သမီးေတာ္ အား မိုက္မဲ ေစာ္ကားသူ ငရဲထြဋ္ အား ဖမ္းဆီး၍ သတ္ေစရန္” အမိန္႔ေတာ္ ခ်ခဲ့သည္။
သို႔ေသာ္လည္း- ဆရာေတာ္မ်ားႏွင့္ ဥပုသ္ ေဆာက္တည္ ခိုက္ျဖစ္၍- ဆရာေတာ္မ်ားက အမ်က္ခ်ဳပ္ သည္းခံရန္ မွာၾကားသျဖင့္- ခပ္မဆိတ္ ေနခဲ့၏။

ထိုအခ်ိန္တြင္ ၾကက္တိုက္ ေပ်ာ္ျမဴးေနေသာ- သွ်င္ရဲထြဋ္ ျမင္ေတြ.ေသာ အိပ္ဖန္ေစာင့္ တို႔သည္- “ေသပန္းပြင္႔” ေနသူဟု ေျပာကာ- အေျခအေနကို ႐ွင္းျပ၍ ထြက္ေျပးရန္ ေျပာေသာ္လည္း- သွ်င္ရဲထြဋ္ အေနျဖင့္ မ်က္ႏွာ မေျပာင္းသလို- ေျပးရန္စိတ္ကူးမ႐ိွ။
မေသခင္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ ေနမည္ဟု သေဘာထားၿပီး- ၾကက္တိုက္ၿမဲ တိုက္ေနခဲ့သည္။

အခ်ိန္ကုန္မွ အိမ္ျပန္ျပီး- ေနာက္ေန႔ ေစာေစာတြင္ ဘုရင္မ်က္ႏွာသစ္ ေတာ္အက်ကို ေစာင့္ဆိုင္း၍ ဘုရင္အား ခစားေလေတာ့သည္။
ဤေနရာတြင္- ဘုရင္အား သွ်င္ရဲထြဋ္ တင္ေလွ်ာက္ပံုမွာလည္း- စိတ္၀င္စားစရာ ေကာင္းပါသည္။ “ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ အ႐ွင္ျမတ္ ျဖစ္ပါ၍-ရာဇ၀တ္ ေဘးမွ ပုန္းေ႐ွာင္ ေသာ္လည္း လြတ္ကင္းႏိုင္မည္ မဟုတ္သျဖင့္၊ အ႐ွင္မင္းျမတ္၏ မိန္႔ေတာ္သံကို နာခံရန္ ေ႐ွ.ေတာ္သို. ၀င္လာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္၏ ဇာတာကို ၾကည့္၍ ဆံုးျဖတ္ေတာ္ မူေစလိုပါသည္” ဟု ေလွ်ာက္တင္ ၍ ဇာတာကို ဆက္သ လိုက္သည္။

ဘုရင္ မင္းႀကီးညိဳသည္- ေဗဒင္ လြန္စြာ တတ္ကၽြမ္းသူ ျဖစ္ရာ- ဇာတာကို ၾကည့္လိုက္သည္ ႏွင့္- “ဤဇာတာသည္ ဘုန္းသမာၻႀကီးလွေသာ ဘုရင္ ဧကရာဇ္ ဇာတာ မ်ိဳး ျဖစ္ေခ်သည္။ ငါ၏ သားေတာ္ တပင္ေ႐ႊထီးသည္ ငရဲထြဋ္ကို ညီအစ္ကို အရင္းမက ခ်စ္ၾကည္ ေလးျမတ္ ေပသည္။ ငရဲထြဋ္အား ရာဇ၀တ္ အျပစ္ဒဏ္ ေပးလိုက္လွ်င္ ငါ၏ သားေတာ္မွာ စိတ္ဒုကၡ ႀကီးစြာ ေရာက္ေပေတာ့မည္။ ထိုမွ တစ္ပါး- ငါ၏ သားေတာ္ ထီးနန္း အုပ္ခ်ဳပ္ မင္းလုပ္ေသာ အခါ၌ ငရဲထြဋ္ ကဲ့သို.ေသာ ဖြားဖက္ လူယံုေတာ္ ႐ိွမွ ျဖစ္ေခ်မည္။ ငါ့သားေတာ္ တြင္ လည္း အျခား ညီေတာ္ ေနာင္ေတာ္ သီးျခားမ႐ိွ၊ တပင္ ေ႐ႊထီး ဆိုသည့္ အတုိင္း တစ္ပါး ထီးထီး ႐ိွေခ်ေတာ့မည္။ ငါ၏ သားေတာ္ ၏ အားကိုးရာ ျဖစ္ေစေတာ့။ သင္း၏ ဇာတာသည္လည္း လြန္စြာ ေကာင္းသည္ ျဖစ္၍ အားကိုးေလာက္ေသာ အာဇာနည္ တစ္ေယက္ ျဖစ္ခ်ိမ့္မည္။ သမီးေတာ္မွာ- တပင္ ေ႐ႊထီးထက္ပင္ အသက္ႀကီးေပသည္။ ငရဲထြဋ္ ႏွင့္မွ သက္တူ႐ြယ္မွ် ျဖစ္သည္။ ငရဲထြဋ္လည္း ဧကရာဇ္ တစ္ဆူ ျဖစ္မည့္သူပင္၊ ငါ၏ သမီးေတာ္ သားေတာ္မ်ား ဒုကၡမေရာက္ေစသင့္- ၄င္းတို. အလို႐ိွသည့္ အတိုင္း ျပည့္စံုေစေတာ့ အံ့ ” ဟု ႏွလံုးျဖဴေသာ အလား “ငရဲထြဋ္ နင့္ဇာတာ ေကာင္းလွသည္။ ေကာင္းမြန္စြာ သိမ္းဆည္းထား ေလ” ဟု မိန္႔ဆိုလွ်က္ ဇာတာကို လွမ္းေပးလိုက္သည္ သည္ဟု ဆိုထားပါသည္။

ဤမွ် ထူးျခားေသာ ဇာတာပိုင္႐ွင္- သွ်င္ရဲထြဋ္ သည္-
– သာမာန္ အဆင့္တြင္- မင္း၏ ေသဒဏ္ကို ခ်မွတ္ျခင္း ခံရေသာ္လည္း- ေၾကာက္လန္႔ တၾကား ထြက္ေျပးခဲ့သူ မဟုတ္။
-တိုက္ပဲြ တစ္ပြဲတစ္ပြဲတြင္- ေပါင္ကို ထုတ္ခ်င္းေပါက္ ေအာင္ ထိုးစိုက္ေနေသာ လွံကို မႏွဳတ္ပဲ- ျဖတ္႐ံုသာ ျဖတ္၍- တိုက္ပြဲကို ဆက္လက္ ဆင္ႏႊဲခဲ့သည္။
-တပင္ေ႐ႊထီး- နားသ မဂၤလာအတြက္ -ရန္သူ. နယ္ေျမ ျဖစ္ေသာ ပဲခူး-ေ႐ႊေမာ္ေဓာ ဘုရားကို သြားရန္- သူရဲေကာင္းေ႐ြးရာတြင္ လက္သည္းခြံ အၾကား-တို.သံစိုက္ကာ တူႏွင့္ ႐ိုက္သြင္း၍ ေသြးမတြန္႔ ေၾကာင္း ကိုယ္တိုင္ အစစ္ခံ၍- သူရဲေကာင္းတို.ကိုလည္း ထိုနည္း အတိုင္း ေ႐ြးကာ- အစီအရင္ကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေခါင္းေဆာင္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။
– မိမိထက္ အဆမတန္ မ်ားေသာ ရန္သူတို႔ကို တိုက္ခိုက္ရန္ အတြက္- ေနာက္ေၾကာင္း ျပန္လွည့္ လိုေသာ စိတ္မ်ား ေပ်ာက္ေစရန္ ေဖာင္ဖ်က္ တိုက္ပြဲ ၀င္ျပီး ေအာင္လံထူခဲ့သည္။
– ငယ္႐ြယ္၍- ႐ူးမိုက္မွဳတို.ေၾကာင့္ ေသရည္ အရက္၏ ေက်းကၽြန္ျဖစ္ျပီး- တိုင္းျပည္ ကိစၥကို အာ႐ံုမစိုက္ေသာ- ဘုရင္ျဖစ္သူ တပင္ေ႐ႊထီးကို နန္းခ်ၿပီး ဘုရင္လုပ္ရန္- မွဴးႀကီး မတ္ရာတို႔က ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ တိုက္တြန္းေသာ္လည္း- မိမိ၏ ေအာင္ျမင္မွဳ အတြက္- သစၥာမေဖါက္ခဲ့။
-မင္းမ်ိဳးမဟုတ္ေသာ အႏြယ္မွ- မင္းျဖစ္လာခဲ့သည္။
– ေတာင္ငူ ျမိဳ.ကို အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ မင္း အျဖစ္မွ- ထိုင္းႏိုင္ငံ (ဆူကိုထိုင္း- (ျမန္မာ အေခၚ ေသာကၠတဲ) – ဇင္းမယ္၊ အယုဒၶယ တို႔သာမက၊ ကေမာၻဒီးယား၊ လာအို တို႔အပါ အ၀င္ မဲေခါင္ျမစ္၏ အေနာက္ဘက္ တစ္ျခမ္းလံုးကို အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ခဲ့ေသာ ဧကရာဇ္ မင္း အျဖစ္ကို ေရာက္ခဲ့သည္။
– တိုင္းျပည္ကို တည္ေထာင္ရန္ အတြက္ စစ္တိုက္ရေသာ္လည္း- ရန္သူတို.အေပၚတြင္ မရက္စက္သည့္ အျပင္- သိမ္းပိုက္ရာ ႏိုင္ငံမွ ဘုရင္တို႔၏ သားသမီးမ်ားကို ေမြးစားကာ ပညာ သင္ေပးခဲ့သျဖင့္- ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ၄င္းအား “ဖုက်နာ ဆစ္ဗ္ (အရပ္ – ဆယ္မ်က္ႏွာ ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာသူ)” ဟု ေခတ္အဆက္ဆက္ ႐ိုေသ ေလးစားခဲ့ရသည္။

ဤသည္ကား ျမန္မာ့ သမိုင္းတြင္- ျမန္မာ့ နကၡတၱ ပညာသည္- မည္မွ် တိက် မွန္ကန္ခဲ့သနည္း ဆိုသည္ကို ေဖၚျပေနေသာ အခ်က္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။
ထူးျခားေသာ သူတို႔တြင္- ထူးျခားေသာ စိတ္ဓါတ္ ႐ိွသည္။ ထူးျခားေသာ လက္႐ံုးရည္၊ ႏွလံုးရည္ ႐ိွသည္။ ထိုအခ်က္တို.၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ကား- ထူးျခားေသာ ဇာတာ ႐ိွေနပါ ေတာ့သည္။
ႏ်ဴမာန္ (မိုးတား)

ဒီလိုေလးျပန္ေျပာခဲ႔ပါတယ္

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s